Hej, jag heter Veronica och jag är döpt här i kyrkan, förresten gifte sig mamma och pappa här.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åter Inledningen  
 

Kyrkan  

Kyrkan uppfördes år 1891 i trä av byggmästare J. Edler i Lockne och Ede. Kyrkan rymmer 180 sittplatser. Holmön är en egen församling och ingår i Sävar och Holmöns pastorat. Församlingskyrkorådet på Holmön har ansvarar för att gudstjänstlivet fungerar. Kyrkorådet består av 8 ledamöter varav kyrkoherden i Sävar är självskriven ledamot. Under år 1991 uppfördes ny en ekonomibyggnad vid kyrkogården. Den inrymmer kontor för kyrkvaktmästaren samt förrådsutrymmen för verktyg och maskiner samt en likbod för förvaring av de avlidna. 
 
Verksamheten i kyrkan uppehålls genom att en gudstjänst eller mässa sker en gång i månaden under vinterhalvåret, samt att gudstjänst sker varje helg under sommaren. Musikgudstjänst hålls två gånger under sommaren. Dop, vigslar och begravningar hålls när så erfordras. Det finns ett ökande intresse även för människor från fastlandet att låta viga sig på Holmön i vår vackra kyrka. 
 
Konfirmationsläger bedrivs i Holmöns Prästgård och avslutas med nattvardsgång i kyrkan. Under sommaren är gudstjänstbesökarna i kyrkan till antalet mycket stort och vi hoppas därför att kommunikationerna med fastlandet förbättras. 
 

 
Hej, här är jag, Veronica, igen. Här ligger Prästgården alldeles i backen nära skolan. Det är bra att det finns någonstans för andra skolbarn att bo när de kommer ut på klassresor för att se vår vackra ö och ibland besöka oss på skolan.  

Åter Inledningen  
 

Prästgården  
 
Prästgården som ägs och drivs av Svenska kyrkan, Sävar församling, utnyttjas främst för konfirmationsläger under våren och försommaren. Däremellan hyrs den ut till större grupper som besöker ön. Totalt finns 20 bäddplatser, dusch och bastu samt utrustat kök för självhushåll. Huset med "Bullerbystämning" ligger centralt i byn med affären inom bekvämt gångavstånd. 
 
Bokningar görs direkt till Sävar församling tel 090-600 01, medan frågor även kan besvaras av kyrkvaktmästare Börje Grubbström 090-551 56. 

Sidan uppdaterades senast: 2000-01-11  
© OlleNygren  
Websida