Bybornas egen presentation av Holmön
OBS!
Denna presentation visar hur samhället på Holmön fungerade 1999 och inte nödvändigtvis hur det ser ut idag. Vissa funktioner, företag mm har försvunnit, andra finns kvar och nya har tillkommit sedan dess.

A lla på Holmön har bidragit till att sammanställa denna presentation, såväl barn som gamla. Skolbarnen har tagit bilder och de vuxna hjälp till med texterna. Arbetet utfördes under en hektisk tid i februari vintern 1999 och skildrar hur livet på byn gestaltade sig under slutet av 1990-talet. Mycket snö var det och fina bilder blev det. Låt oss försöka bibehålla ett livskraftigt samhälle på ön så att Holmön kan få fortsätta att vara det semesterparadis det är.

Innehåll

Introduktion
Inledning
Historik
Nuvarande förbindelser
Framtidsperspektiv

Samhällsservice
Färjanoch Hydrokoptern
Skolan
Servicehuset
Kyrkan
Prästgården
Båtmuseet
Naturreservatet

Övrigt av intresse
Sportfiskevintertid
Yrkes-och binäringsfiske
 

Företag 
Affären
Jacobssons stugor
BäckströmsBed & breakfast
HolmöHavsbad
Hamnkrogen
Susanne Lundberg & PeterTornberg
Ö-miljö
NorrländskaBiologkonsult HB
Tälja& Sälja SVD
Damina

Föreningar, festivaler m m
Postrodden
SeaJazz
Visfestivalen
Holmöns Hembygds- och Intresseförening
 

 

Tillbaka till HUF hemsida

Tillbaka till Holmöportalen


Sidan uppdaterades senast: 2000-03-28
© HUF
Websida