Åter Inledningen

Postrodden

Holmöns Postroddsförening arrangerar tillsammans med Björköungdomsförening och posten i Umeå och Vasa den årliga postrodden mellan Holmön och Björkö i Finland. Syftet med postrodden över Kvarken är: 
 

  • att återuppliva den historiska transportvägen mellan Björkö och Holmön
  • att värna om allmogekulturen· att befrämja samarbetet i Kvarkenregionen 
  • att hedra minnet av Björkö- och Holmöbornas skyldigheter att under århundraden föra resanden och post över Kvarken
Med start klockan 09.00 första lördagen efter midsommarhelgen går postrodden jämna år från Holmön till Björkö och tvärt om udda år. Den 36 sjömil (ca 60 km) långa vägen tillryggaläggs på i snitt 8-9 tim med 6 m öppna skötbåtar med två årpar och två sprisegel. Besättningen utgörs av 5-6 personer. 

Ordförande: Åsa Engman, tel 090 551 30 Kassör: GustafEgnell, tel 090 551 69 Sekreterare: OlleNygren, tel 090 55 008 


Sidan uppdaterades senast: 2000-03-28
©HUF
Websida