Kommunikationsgruppen
(KOM-gruppen)


Information från KOM-gruppen

2019-05-23
Helena försenad

Helena Elisabeth väntas tillbaka till Holmön från varvet i månadsskiftet maj/juni. Det är leverans av den nya stolarna som är försenad. Därför tar varvsbesöket en vecka extra.
2019-04-26
Rapport från mötet med myndigheterna den 24 april.
Nu finns en sammanfattning från mötet att läsa.
Läs sammanfattningen.
2019-04-16
Möten med myndigheterna

Kommunikationsgruppen har, tillsammans med representant från Holmöns utvecklingsforum, haft möten med representanter från Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Region Västerbotten under den senaste tiden. Detta för att samstämma oss inför mötet med Trafikverket Färjerederiet och Trafikverket Region nord den 24:e april. Vi delar problemformulering i frågan mot TRV. Mötet den 24:e april blir starten för ett gemensamt arbete mot en kortsiktigt och långsiktig lösning på Holmöledens problematik.
2019-03-16
Utökade helikopterturer

Efter påtryckningar har trafikverket utökat helikoptertransporter till att även innefatta helgdagar och godstransport.
Ett tur- och returpass på morgonen, det är tillåtet att vända tillbaka för att hämta väntande passagerare. Ett motsvarande tur- och returpass på eftermiddagen/kvällen. Alla dagar i veckan.
För extraordinära behov som innefattar större mängder gods kontakta Karin Bergenås Trafikverket för bedömning i varje enskilt fall. tel 0707-246059.
2019-03-08
Infomationsbrev från KOM-gruppen

KOM-gruppen har haft möte med Länsstyrelsen om trfiken till Holmön. Länsstyrelsen kommer att kalla alla aktörer runt kommunikation till Holmön till ett möte för att diskutera hur trafiken kan bli långsiktigt hålllbar. [Läs informationsbrevet]
 
 

Läs äldre notiser

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden.

Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministerna om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp heställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns uveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.


KOM-gruppens sammansättning och kontaktvägar

I KOM-gruppen ingår:

Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg
Catrin Rydbjer
Bernt Holmgren


Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25, 918 03 Holmön.
Mobil : 070-9388291
e-post :
petter.lamas@gmail.com

 
 

 
 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-05-23
© HUF
Webmaster

Operated by