Kommunikationsgruppen
(KOM-gruppen)


Information från KOM-gruppen

2018-11-24
Info från möte med Färjeledschefen

Den 22 nov hade KOM-gruppen och HUF ett informationsmöte med ledchefen Harry Reinikka.
Läs rapport från mötet.
2018-11-12
Capella försenad

Capella blir försenad då underleverantören till varvet misslyckats med en gjutning av delar till styrmaskinen. En grov uppskattning är en försening på 2-4 veckor. Vi återkommer när vi vet mer.
P g a detta ska vi försöka få till extraturer med H-E för näringsidkare som är i behova av större materialtransporter. Kontakta Petter om ni har sådana behov (se kontaktuppgifter nedan i höger kolumn).
2018-11-01
Presentationen av KOM-gruppen uppdaterad

Presentationstexten här till höger är nu uppdaterad för att mer spegla dagen situation.
2018-10-31
Rapport från KOM-gruppens möte uppdaterad

Läs den uppdaterade rapporten från mötet.
2018-10-28
Rapport från KOM-gruppens möte

Den 25 oktober hade KOM-gruppen möte. Det var första mötet med Petter Lämås som sammankallande gruppledare.

2018-09-02
Thorbjörn lämnar över stafettpinnen till Petter Lämås

Thorbjörn Lindberg, sammankallande i KOM-gruppen har nu lämnat över stafettpinnen till Petter Lämås som tar över som sammankallande i KOM-gruppen.
2018-07-31
Samrådsyttrande om renovering av hamnarna

På initiativ av KOM-gruppen har flera Holmö-aktörer lämnat ett gemensamt skriftligt yttrande över den samrådsdokumentation som skickats ut. [Läs hela yttrandet]
2018-06-06
Borttagning av puckeln i Norrfjärden
Efter 8-turen i morgon torsdag kommer arbetet med att ta bort pucklen i Norrfjärden, som anlades för Capella, att påbörjas. Syftet är att underlätta lastning och lossning av Helena. Det innebär att efter 8-turen så kommer inget rullande gods eller fordon att kunna tas med på Helena under resten av dagen.
2018-06-05
Vädjan!
Nu när transportläget är dom det är med bara Helena tillgängligt är det mycket olyckligt när någon bokar plats för bil eller släp men inte dyker upp. Det har nu hänt vid flera tillfällen så att Helena har fått gå tom trots efterfrågan. Du som bokar plats uppmanas att avboka din plats i god tid om du inte har möjlighet att utnyttja den bokade tiden så att någon annan kan få platsen. Låt oss hjälpas åt så att vi kan undvika dessa situationer.
2018-06-04
Skrivelse om ökad passagerarkapacitet

I och med att Capella kommer att vara borta ända till i oktober behövs en förstärkt passagerarkapacitet. KOM-gruppen har därför skickat en skrivelse till Färjerederiet med önskan förbättrad passagera kapacitet. Kan det lösas med fler turer eller dispens i sommar för större passagerarantal? [Läs skrivelsen]
 
 

Läs äldre notiser

Presentation av KOM-gruppen

KOM-gruppen är en länk mellan de som bor och verkar på och för Holmön och de instanser som sköter trafiken på Holmöleden.

Gruppens långsiktiga mål är att upprätthålla och utveckla en problemfri gods- och persontransport året runt mellan Holmön och fastlandet, allt för Holmöns utveckling. Detta kommer att ske genom att driva ett diplomatiskt arbete mellan Färjerederiet, Trafikverket, Umeå Kommun och de intressenter som bor på eller verkar för Holmön.

Information om gruppens arbete kommer att publiceras här på Holmöportalen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar. Vi för ett demokratiskt arbete där ingen fråga är för stor eller för liten.

Historia

KOM-gruppen skapades hösten 2007 då drygt 430 personer ställde sig bakom en hemställan från Holmöborna till Infrastrukturministerna om att ändra beslutet att trafiken till Holmön endast ska upprätthållas med svävare. Beslutet upphävdes. För att följa upp heställan skapade Thorbjörn Lindberg Kommunikationsgruppen. Gruppens fick mandat från de 430 namnunderskrifterna att arbeta för att driva frågan om rätt transportmedel till Holmön så att byns uveckling och framtid kunde säkras. Detta ledde bland annat till färjan Capella. Många frågor kvarstår dock och hösten 2018 klev Thorbjörn av och lämnade över stafettpinnen till Petter Lämås, som ny sammankallande i KOM-gruppen.


KOM-gruppens sammansättning och kontaktvägar

I KOM-gruppen ingår:

Petter Lämås, kontaktperson
Olle Nygren
Lena Egnell
Sara Mossberg


Kommunikationsgruppens officiella kontaktadress:

Postadress:
Berguddsvägen 25, 918 03 Holmön.
Mobil : 073-2322049
e-post :
petter.lamas@umea.se

 
 

 
 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-11-24
© HUF
Webmaster

Operated by