Holmöveckan

Det är lätt att resa till Holmön!

Från Umeå kan du åka norrut med buss till Norrfjärden via Sävar. Läs mer på www.tabussen.nu. Du som åker i egen bil tar E4:an norrut, svänger höger i höjd med Sävar, vid skylten “Passbåt Holmön”. Parkera bilen vid färjeläget. Gratis parkering. Bilresan från Umeå tar 30–40 minuter.

I Norrfjärden ligger vägverkets färja Capella eller Helena Elisabeth som gratis för dig till Holmön. Färjan har sommartid fem turer per dag vardagar och fyra turer helgdagar.

  Från
Norrfjärden
Från
Holmön
Måndag
-
Fredag
06.00
08.10
11.10
16.00
18.00
07.00
09.10
12.10
17.00
19.00
Lördag
07.00
09.00
16.00
18.00
08.00
10.00
17.00
19.00
Söndag 08.00
10.00
16.00
18.00
09.00
11.00
17.00
19.00

Färjan Helena Eliasabet i byviken

 

Arrangör: Föreningen Holmöveckan tillsammans med boende, företagare och föreningar