Gunnar Fredriksson

f d Holmöbo, Emanuelstorp Holmön

Jag föddes i en fiskarbondes hem på Holmön. I den bilden från 1930, ser jag novemberdagens sol ligga vakande lågt över ett vinterland i vardande. Mor får nån enstaka dags vila efter sin sjätte förlossning. Mera tillåter inte omständigheterna.
Dopet sker i december samma år. Holmön bär på en gammal sed, barn ska döpas fortast möjligt eller senast en vecka efter födseln. Och alla barns ska döpas. Något annat är otänkbart. Dagen är mycket kylig när far och mor tar mig till dopgudstjänsten. Men inlindad i filtar når mig inte kölden och blåsten. Dopvattnet - också det inlindat - tillhör föräldrarnas skyldighet att föra med sig.

I en anda med många Gamla- och Nya testamentliga värderingar och de sex åren i skolan har minnen med både ljust och mörkt skimmer varit följeslagare genom livet.
Under årstidernas många händelser har skrivandet fyllt en stor del av mitt livs innehåll. I några böcker har jag gett min bild av Holmön, dess liv och leverne, mitt och andras. Även kulturartiklar och kåserier i pressen ingick under många år i pennfäktandet. När jag nu skriver på ännu ett projekt med Holmön som bas, måste nog sägas, att det blir mitt sista. Åren tar faktiskt ut sin rätt och hjärnan är inte lika minnesvillig och snabb som i yngre år. Men klarar jag av föresatsen blir Vindar och hav kring Holmön verklighet 2010.
Så här ser min verkslista ut;