Andra halvåret 2019
i omvänd kronologisk ordning


Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2019-09-25
Kallelse till årsmöte (Uppdatering!)
HUF kallar till årsmöte den 29 september kl 14:00 på Prästgården.
Förutom sedvanliga årsmötespunkter finns också ett förslag till stadgeändring av HUF:s stadgar.
Orsaken till att stadgarna bör ändras är att HUF behöver bli en bygdegårdsförening för att vara berättigad till driftsstöd från kommunen (upp mot 40% av driftskostnaderna) samt även att kunna söka bidrag via Boverket för driften av Prästgården. Det skulle ge en betydligt stabilare ekonomi för hela Prästgårdsprojektet. Alternativet är att bilda en helt ny förening som ansvarar för Prästgården - men det är styrelsens åsikt att vi inte behöver ytterligare en förening utan att det är mer effektivt att låta uppdraget ingå i en förening som redan finns. 
I förslaget till nya stadgar minskas även antalet ledamöter i styrelsen, men istället bildas ett styrelseråd med en representant från varje betalande förening som ingår i HUF. 

Läs kallelse med dagordning (PDF öppnas i nytt fönster)
Läs förslag till nya stadgar (PDF öppnas i nytt fönster)
Läs nuvarande stadgar (PDF öppnas i nytt förnser
2019-09-19
Info från KOM-gruppen
Capella till varv. Läs mer på KOM-gruppens websida.
2019-09-06
Info från Holmö Sommarteater
Läs mer på deras webplats
2019-08-28
Info från KOM-gruppen
Nya förutsättningar inför hösten. Läs mer på KOM-gruppens websida.
2019-08-26
Info från Prästgårdsgruppen
Nu är det snart dags för årets första byalunch på Prästgården! Lördagen den 7 september klockan 12.00 träffas vi och äter soppa och umgås, medan vi passar på att informera om och diskutera kring framtiden för Prästgården.
Från och med den 1 september tar Holmöns UtvecklingsForum (HUF) över driften av Prästgården, till att börja genom ett ettårigt arrendekontrakt, men målsättningen är att kunna köpa fastigheten under 2020. För att lättare nå ut med information om hur det går med processen kommer därför byaluncher att hållas på Prästgården den första lördagen varje månad.
Anmälningslista finns på affären. Pris är valfritt, allt överskott går direkt till Prästgårdsfonden.
Vi ses på Prästgården!
Elenor, Joar, Jorik och Maja
Prästgårdsgruppen
2019-08-26
Info från KOM-gruppen
Info inför hösten. Läs mer på KOM-gruppens websida.
2019-08-13
Veckoschemat har upphört för säsongen
Fr o m veckan efter Visfestivalen upphörde veckoschemat.
2019-08-13
Inställda färjeturer
På grund av hårda vindar har ett antla färjeturer ställts in. Både söndag och måndag har färjeturer fått ställas in.
2019-07-30
Årsmöte
Påminner om årsstämma för Byvikens hamnförening imorgon lördag kl 10.00 på Båtmuseet. 
2019-07-26
Holmöveckan
På måndag börjar Holmöveckan. Läs hela programmet på Holmöveckans webplats.
2019-07-14
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2019-07-11
HUF:s Grillmiddag
I år blir den traditionella grillmiddagen tisdag den 16 juli kl 18.30. Denna gång vid Prästgården. Anmälan görs på lista på affären senast måndag den 15 juli. Pris vuxna 100 kr och barn 50 kr.
2019-07-11
Offert på avloppsanläggning
Vill du ha offert från Umeå Last för en avloppsanläggning. Skicka e-post till Melker på Umeå Last och ange vilken typ av anläggning du vill ha, t ex Minireningsverk, BDT-avlopp eller annan lösning samt namn och fastighet och adressuppgifter. Melker, tel 070-6247201, e-post: melker@umelast.com.
2019-07-11
 
  
Årsmöte
Holmöns Älgjaktlag håller årsmöte den 3 augusti kl 10.00 vid jaktlagets lokaler.
2019-07-11
Färjan inställd p g a hårt väder
Fäjerturerna mellan kl 11:00 och 14:00 är inställda idag på grund av hård vind. Beräknas gå enligt tidtabell i eftermiddag.
2019-07-08
Erbjudande från UmeLast angående avloppsanläggningar
Vi kommer att komma ut till Holmön torsdag 11/7 med färjan som går 11:10. Då tänker vi få besöka så många som hinns med från intresseanmälan fram till kl 14:00. Kl 14:30 samlas vi på Novas Inn för en presentation av vårat företag och våran leverantör Conclean över en kopp kaffe och macka.
2019-07-08
 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2019-11-10.
© HUF
Webmaster