Äldre nyheter

Andra halvåret 2007 
i omvänd kronologisk ordning

Inställda färjeturer
De tidiga färjeturerna måndag, onsdag och torsdag eftermiddag d v s 14.30 från Holmön och 15.30 från Norrfjärden kommer att vara inställda under jullovet [Läs mer ].
07-12-27
Julotta
Holmöns kyrka kl 8.00 juldagsmorgon.
07-12-23
Färjan på Julafton
Färjan kommer att gå enligt lördagsturlista på Julafton, d v s från Holmön kl 9.00 och Norrfjärden kl 10.00 samt från Holmön kl 16.30 och Norrfjärden kl 17.30
07-12-21
Färjerederiets Informationsmöte
Färjerederiets representanter med Anders Werner i spetsen hade kallat till ett informationsmöte i Stadshuset för att informera och samråda om den tänkta svävartrafiken till Holmön. Mötet lockade åtskilliga deltagare både från Holmön och Norrfjärden samt fritidsboende på båda ställena. Stämningen på mötet var spänd och den information som gavs var bristfällig och tillfredställde inte deltagarna. Torbjörn Lindberg har sammanfattat sina intryck i en skrivelse som skickats till Vägverket, myndigheter, politiker och media. Läs Torbjörns nya skrivelse.
07-12-21
Extra tur med färjan
I samband med informationsmötet om Svärvartrafiken på onsdag den 19 december (se nedan) kommer det att gå en extratur med färjan med avgång kl 19.00 från Norrfjärden
07-12-15
Rapport från Torbjörn Lindberg
Vid uppvaktningen hos infrastrukturminister Åsa Torstensson överlämnades ett antal dokument och namnlistoer med stöd för dessa dokument. Läs Skrivelsen med hemställan. Läs Bakgrundsmotivering. Läs Namnsammanställning.
07-12-14
Rapport från Hamnföreningen
Hamnföreningen hade styrelsemöte i veckan. Läs en kort rapport.
07-12-13
Ännu mer information om Jullunchen
Prästgården lördag den 15 december kl 13.00. Pris: Barn upp till och med 12 år gratis, 13 - 64 år 200 kr, 65 år och uppåt 100 kr. Vi har med andra ord pensionärsrabatt! Barnen från skolan lussar och röda korset säljer lotter! Överskottet går till världens barn! Holmöns Röda Kors Krets står som arrangör. OBS! Torbjörn Linberg kommer också att informera om uppvaktningen hos Infrastrukturminister Åsa Torstensson där skrivelsen om färjan och alla namnlistor överlämandes.
Anmälan till jullunchen senast 9/12 på listan på affärn, med e-post: tarja@holmon.com eller 070-2621368.

07-12-08

Lucia på skolan
Den 13 december kl 9.00 blir det luciafirande på skolan. Föräldrar och bybor är välkomna. Efter luciatåget serveras fika.
07-12-08
Möte med information om svävare
Holmöbor, Norrfjärdenbor, fritidshusägare och övriga berörda hälsas välkomna till informationsmöte om beslutad svävartrafik till och från Holmön. På mötet har du möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Mötet hålls i Stadshuset i Umeå, Onsdagen den 19 december, kl. 16.00 -18.00.
Vi kör en extra färjetur för boende på Holmön efter mötet.
Välkomna önskar Umeå kommun, Vägverket Färjerederiet

07-12-07

Torbjörn Lindbergs skrivelse om färjan
Torbjörn har gjort en skrivelse om att en färja är en bättre och mer långsiktig lösning på kommunikationerna än en svävare. Tillsammans med ett följebrev, där en specifik färjemodell framhålls, med specifikationer, ung. pris- och leveranstid, kommer skrivelsen och namnlistorna att lämnas till Infrastrukturdepatementet, Åsa Torstensson. Lämnas personligt av Torbjörn + någon fler som vill följa med. Till följande adressater skickas brevet som kopia, plus information om antalet underskrifter från namnlistorna (kopior kan beställas om så önskas).

Riksdagens Trafikutskott, där 4st riksdagsledasmöter från Västerbotten ingår.
Västerbottens Länsstyrelse.
Västerbottens Läns Landsting
Umeå Kommun
Vägverket, Borlänge. I. Skogö
Vägverket Region Norr, Luleå
Vägverket, Färjerederiet.

Dessutom informeras media på lämpligt sätt under denna vecka.

På affären finns en lista där man kan skriva upp sig om man stöder skrivelsen. Det går även att skicka stöd för skrivelsen med e-post. Alla inkomna E-postmeddelande liksom namnlistorna från affären kommer att bifogas skrivelsen .
[Läs skrivelsen ] [Skicka e-post som stöd ]

07-12-02


Mer information om Jullunchen
Prästgården kl 13.00. Pris: Barn upp till och med 12 år gratis, 13 - 64 år 200 kr, 65 år och uppåt 100 kr. Vi har med andra ord pensionärsrabatt! Barnen från skolan lussar och röda korset säljer lotter! Överskottet går till världens barn! Holmöns Röda Kors Krets står som arrangör.
Anmälan senast 9/12 på listan på affärn, med e-post: tarja@holmon.com eller 070-2621368.

07-12-01

Aktiviteter i december - Lucia och
Den 13 december blir det luciafirande på förmiddagen den 13 december. Föräldrar och bybor är välkomna till skolan. Mer info kommer senare.

Röda korset arrangerar jullunch lördag den 15 december. Anmälningslista finns på affären. Mer information kommer inom kort.
07-11-11


Hamnföreningen frågar
Styrelsen valt att ta fram ett underlag för planering av hur Byviken ska utvecklas. Vi inleder detta arbete med att fråga medlemmarna och andra intresserade om hur de vill att Byviken ska utvecklas och vad de ser som viktiga och önskvärda aktivieter. Vi gör denna förfrågan som en enkät. [Läs mer ]
07-11-11
Färjan går igen
Färjan är nu reparerad och eftermiddagsturerna går på tidtabell. 
07-11-11
Färjan inställd t v
Idag söndag är färjan inställd fr o m morgonturen från Norrfjärden kl 10.00 tillsvidare på grund av maskinhaveri. Färjan ligger kvar i Norrfjärden för reparation. Mer information kommer senare.
07-11-11
Teater på skolan
Holmöns skola inbjuder alla som vill att komma och titta på vår teater "Det egendomliga huset" på fredag den 9 november kl. 19.00 på skolan. För vuxna tar vi en entré på 20 kr och barn upp till 18 år är gratis. Vi bjuder på fika efteråt och för de som vill en liten rundvandring i våra
nyrenoverade lokaler.
07-11-08

Färjan inställd
Idag söndag är färjeturerna 16.30 från Holmön och 17.30 från Norrfjärden inställda p g a hårt väder.
07-10-28
Skolteater
Fredag veckan efter höstlovet kommer barnen på skolan att ordna teaterföretällning. Föräldrar och bybor är välkomna. Mer information följer senare.
07-10-23
Färjeturlistan under höstlovsveckan
Färjerederiet meddelar att de tidiga em turerna måndag, onsdag och torsdag kl 14.30 från Holmön och 15.30 från Norrfjärden är inställda under vecka 44.
07-10-23
Öppethållande på affären under älgjaktsveckan
Under v 42 har affären följande öppettider:
Måndag - Fredag   10.00 - 12.00 & 18.00 - 19.00
Lördag                 11.00 - 13.00
Söndag                stängt
07-10-14
Älgjakt på Holmön
Holmöns älgjaktlag jagar älg v 42 med början söndag den 14 oktober. Jakten beräknas hålla på till onsdag den 18 oktober. Torsdag och fredag är reservdagar.
07-10-07
Hamnföreningen
Byviken Holmön ekonomisk föreningen (Hamnföreningen) har nu en sida med presentation av verksamheten. [Läs mer ]
07-09-24
Affärsbiträde
Lanthandeln behöver ett affärsbiträde på deltid. Arbetet omfattar kassan och normala arbetsuppgifter i affären, hämtning av varor och post vid färjan, sortera och dela ut post. Arbetstider varannan vecka onsdag 8.30 - 13.00 och varannan vecka fredag 8.30-14.00  samt 17.30 - 19.30 och lördag 10.30 - 14.00. Tiderna är ungefärliga beroende på kunder och varumängden.
Låter det intressant, kontakta Bo-Gunnar Pettersson, 070 6882032 eller Lanthandeln, 090 55170
07-09-16
Nu har Holmöportalen fått nytt utseende
Titta gärna på sidorna och e-posta dina synpunkter till webmaster.
07-09-11
Holmöportalen byter utseende
Under de kommande veckorna kommer Holmöportalen att byta utseende. Förhoppningsvis blir det bättre. "Senaste nytt" kommer på första sidan och länkar till undersidor samlas i ett menyblock under loggan. Under ändringen kan driftstörningar förekomma. Ser du tokigheter skicka gärna en e-post till webmaster@holmon.com för att meddela vad som ser tokigt ut.
07-09-04
 
07-08-28
Rekord
Nytt regnrekord sen SMHIs mätningar börjad på Holmön. Från kl 14 den 27/8 till kl 8.00 den 28/8 (dvs under 18 tim) uppmättes en regnmängd av 88,5 mm. Det motsvarar den regnmängd som normalt kommer under två månader.
07-08-27
HU
F årsmöte flyttas
HUF har senarelagt sitt årsmöte en vecka till lördag den 22 september kl 12.00 på Holmöns skola.
07-08-18
Internation
ella fyrdagen
I morgon söndag är det internationella fyrdagen. Fyrarna på Holmögadd, Bergudden och Stora Fjäderägg visas för allmänheten. [ Läs mer ]
07-08-09
Års
möte
Holmön Älgjaktlag påminner om årsmöte den 18 augusti på Skolan kl 13.00.
07-08-05
Hamnföreningen
Byviken Holmön Ekonomisk förening håller årsmöte den 19 augusti på Skolan kl 11.15 [ Läs mer ].
07-07-11
Holmödagen
Hembydgsföreningen påminner om Holmödagen på lördag kl 12.00 vid Holmögården med marknad med försäljning av olika produkter, fika, lotterier, fiskdamm mm. Glöm inte heller årsmötet på söndag kl 13.00 på Holmögården.
07-07-10
Affärens tider under Visfestivalen
Affären har utökade öppettider under Visfestivalhelgen. [Läs mer ]
De som har ideella arbetsuppgifter denna helg bör kolla upp vilka tider som gäller.
07-07-09
Missöde med färjan
Idag på eftermiddagen wid återkomst från Norrfjärden blåste färjan upp på en sandbank inne i Byviken. Det blev inga skador på färjan och inga passagerare skadades. Färjan kom loss för egen maskin. Missödet kommer inte att påverka trafiken.
07-07-08 em
Färjan inställd
Färjeturen kl 16.30 från Holmön och kl 17.30 från Norrfjärden i dag är inställd på grund av vädret.
07-07-08 fm
Färjan inställd
Färjeturen kl 9.00 från Holmön och kl 10.00 från Norrfjärden i dag är inställd på grund av vädret.
07-07-07 em
Hamnföreningens årsmöte uppskjutet
Den nya hamnföreningens årsmöte den 21 juli har skjutits upp då Lantmäteriet inte hann klart med förättningen för försäljning av hamnen till föreningen före semestern. Föreningen återkommer med nytt datum så snart det är klart med köpet av hamnen.
07-07-07 em
Färjan inställd
Färjeturen kl 16.30 från Holmön och kl 17.30 från Norrfjärden i dag är inställd på grund av vädret.
07-07-07 fm
Jazzfestivalen
Jazzfestivalens program under dagen är inställt då musikerna inte kunde komma till Holmö i och med att färjan är inställd. Programpunkterna under kvällen kl 17.30 och kl 20.00 samt i morgon söndag i kyrkan kl 11.00 genomförs enligt programmet.
07-07-07 fm
Färjan inställd
Färjeturen kl 9.00 från Holmön och kl 10.00 från Norrfjärden i dag är inställd på grund av vädret.
07-07-05
Jazzfestivalen
Missa inte Jazzfestivalen nu till helgen. Nu finns program med tider, musiker och konsertpriser. [Läs mer ].
07-07-03
Jazzfestivalen
Missa inte Jazzfestivalen kommande helg [Läs mer ].
   
   
   
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2011-02-23.
© HUF
Webmaster