Äldre nyheter

Andra halvåret 2006 
i omvänd kronologisk ordning

06-12-29
Ny sjöräddningsbåt
Jörgen Berglund, Räddningsskeppare på Sjöräddningsstationen i Holmsund informerar.

Jag tänkte bara informera om Rs Holmsunds fortsatta verksamhet. Vi blev ju som bekant av med båten i höstas eftersom försvaret absolut behövde den.

Efter många telefonsamtal har jag lyckats få loss en båt till sommaren 2007 och troligen nått år till. Det är en båt som just nu ligger på Kärringön, Lars Prytz heter den och är en tolvmetersbåt med maxfart 37-40 knop. se bif bild.
Den är speciellt beställd för sjöräddningssyfte så vi känner oss nöjda. Tyvärr kommer inte stationen igång föränn i mitten på juni pga att den inte släpps tidigare till oss.
Vi kommer då att återuppta vårat samarbete med räddningstjänsten, vi startade upp ett samarbete med dom vad gäller brand på öar osv. De hade ingen som helst aning om att vi kunde ta oss till Holmön tex. på under en timme och troligen en halvtimme.
Så vi kommer troligen att genomföra någon övning och transportera oss ut till Holmön osv.
Vi är nu även sex skeppare på stationen och ytterligare ett antal besättningsmän så vi kan gå jour under sommaren, jag räknar då med att det kommer att fungera bättre för alla parter istället för att en man ska ha jour hela sommaren!!
Det var lite om vad som sker framåt, och har vi möjlighet så är vi naturligtvis med på postrodden och troligen visar vi oss i farvattnen vis visfestivalen med.

06-12-22
Annandagspub
Pubkväll på Annandagen från kl 20.00 och framåt till onsdag. Spontanmusik uppmuntras. Det blir sista natten med gänget för Tarja, som inte kommer att fortsätta driva Panget nästa år.
06-12-20
Färjan inställd
Em turen med färjan idag kl 14.30 från Holmön är inställd på grund av dykarbeten. Turen 15.30 från Norrfjärden och sena turerna går som vanligt.
06-12-19
Inställda färjeturer
Färjepersonalen meddelar att den tidiga em-turen (mån, ons, tors) kommer att vara inställd under skollovsperioden fr o m onsdag 27/12 2006 - fredag 5/1 2007. Fr o m måndag den 8/1 återupptas den tidiga em-turen. OBS! Ändring av tidigare felaktiga datum!!
06-12-17
Skolavslutning den 20 december
Terminen i Holmöns skola avslutas på onsdag den 20 december. För att ge föräldrar möjlighet att delta kommer avslutningen att ske tidigt på kvällen.
06-12-15
Vattnet tillbaka
På torsdag kväll kunde vattenleveransen öppnas igen genom att koppla för bi automatiken. Under fredagen kommer reparationen att utföras.
06-12-14
Inget vatten
UmEva meddelar att det är driftproblem i vattenverket och avbrott i leveransen [Läs mer ]
06-12-14
Färjan inställd
Em turen med färjan idag kl 14.30 från Holmön är inställd på grund av reparation. Turen 15.30 från Norrfjärden och sena turerna går som vanligt.
06-12-05
Jullunchen inställd
OBS! Tyvärr måste jullunchen på Panget ställas in!!! Det är för få anmälningar.
06-12-04
Jullunch påminnelse
OBS! Sista anmälningsdag idag!!!

Årets jullunch blir den 9 december kl 13.00 på Panget och ordnas i samarbete mellan Röda Korset och Panget. Priset för Julbord, alkoholfri måltidsdryck och kaffe är 275 kr/vuxen, barn 0-5 år gratis, barn 6-12 år halva priset. Skolbarnen sjunger Luciasånger, Lotterier med Röda Korset. OBS! Endast föranmälda via lista på affären eller per tel 070-2621368.

06-11-25
Remiss från Vägverket
Vägverket vill överföra Jäbäckskajen och infartsvägen från allmän väg till enskild och överlåta förvaltningen till Holmöns Samfällighetsföreningen, som redan äger ett antal enskilda vägar, bl a Åkervägen. I en remiss begär man nu in sypunkter. Remisstiden utgår den 29 december 2006. Vill du lämna synpunkter ska det göras skriftligt som ett remissvar. Läs hela remissen (scannat dokument som PDF-fil ca 0.5 MB).
06-11-25
Väderuppgifter
Nu är statistiken med Holmöväder uppdaterad.
06-11-25
Jullunch
Årets jullunch blir den 9 december kl 13.00 på Panget och ordnas i samarbete mellan Röda Korset och Panget. Priset för Julbord, alkoholfri måltidsdryck och kaffe är 275 kr/vuxen, barn 0-5 år gratis, barn 6-12 år halva priset. Skolbarnen sjunger Luciasånger, Lotterier med Röda Korset. OBS! Endast föranmälda via lista på affären eller per tel 070-2621368.
06-11-22
Färjan i em inställd
Em turerna med färjan idag kl 14.30 från Holmön är inställd på grund av reparation. Turen 15.30 från Norrfjärden och sena turen går som vanligt.
06-11-08
Hamnföreningen
Kassören för Holmö Hamnförening meddelar att föreningens konto finns på Swedbank (f d Sparbanken) med detta kontonummer:
Clearingnummer: 8420-2
Kontonummer: 903479131-0
06-11-02
Röjning inställd
Röjningen av badstranden nere vid bron på lördag den 4 november är inställd tills efter samfällighets-föreningens årsmöte
06-11-01 kl 15.00
Färjan i igång igen
Färjetrafiken återupptas igen enligt tidtabell fr o m em turen idag kl 16.30 från Holmön och 17.30 från Norrfjärden. 
06-11-01 kl 11.30
Färjan försöker
Man gör ett försök att gå med färjan kl 13.00 från Holmön
06-11-01
Morgonfärjan inställd
Morgonturen idag 7.00 från Holmön och 8.00 från Norrfjärden är inställd på grund av det rådande väderläget. Så fort vädret medger kommer färjan att avgå även utanför ordinarie tidtabell. Mer info om detta kommer under dagen.
06-10-31
Färjan i em inställd
Em turerna med färjan idag kl 16.00 från Holmön och 17.00 från Norrfjärden är inställda på grund av det rådande väderläget.
06-10-30
Extratur med färjan
I morgon tisdag går en extra tur med färjan från Holmön kl 9.00 och kl 10.00 från Norrfjärden.
06-10-28 kl 15.30
Färjan i igång igen
Färjetrafiken återupptas igen fr o m em turen idag kl 16.30 från Holmön och 17.30 från Norrfjärden. 
06-10-28
Morgonfärjan inställd
Morgonturen idag 9.00 från Holmön och 10.00 från Norrfjärden är inställd på grund av det rådande väderläget. Mer info om kommande turer kommer under dagen.
06-10-27 kl 14.30
Färjan i em inställd
Em turen idag är inställd på grund av det rådande väderläget.
06-10-27
Morgonfärjan inställd
Morgonturen idag är inställd på grund av det rådande väderläget. Mer info om kommande turer kommer under dagen.
06-10-24
Färjan v 44
Det är skollov under v 44 och de tidiga em turerna den veckan är inställda
06-10-24
Årsmötesprotokoll
Protokollet från HUFs årsmöte är nu klart och justerat och finns att ladda hem från Holmöportalen
[Läs protokollet ]
06-10-19
Infomöte om bredband
Ett informationsmöte om bredband har arrangerats av Teknikrådet till Umeå Kommuns Byanätverk. Mötet hölls på kvällen den 19 oktober i Ansmarks byastuga.
Läs minnesanteckningar där det bl a framgår att Kommunen planerar att sätta upp en basstation (Wimax) för att erbjuda anslutning till internet för byn och  kustnära boende på fastlandet via radiolänk.
06-10-19
Röjning
HUF ordnar en dag för röjning av badstranden vid bron lördag den 4 november [Läs mer ]
06-10-13
Nya öppettider på affären
Det är nya öppettider på affären fr o m 23 oktober. Under älgjaktveckan är det extra öppethållande
06-10-01
Ny förening på Holmön
Vid det välbesökta (mer än 60 personer) allmänna mötet idag beslöts att bilda en ekonomisk förening. Syftet är att föreningen ska förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheten Holmö Hamn 1:1. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av att Byvikens natur-, miljö- och kulturvärden bevaras, att gästhamn och badstranden utvecklas samt att båtplatser kan ordnas till föreningens medlemmar.

Bakgrunden är att Vägverket vill sälja fastigheten Holmö hamn 1:1. I Lantmäteriets upplägg går Kommunen in med sin förköpsrätt och förmedlar ett köp av fastigheten, efter vissa beslutade avstyckningar. Köpare var tänkt att bli Holmöns Samfällighetsförening som vid sin extra stämma dock röstade nej till köpet. Vägverket är beredd att vänta några veckor med att bjuda ut fastigheten till försäljning. Vi på ön får då tid att bilda en förening som kan köpa fastigheten.

Ett hundratal personer (vissa via närvarande ombud) anmälde sig som medlemmar på de anmälningslistor som fanns vid mötet. Vid mötet valdes en interims-styrelse, som sitter till konstituerande stämma kan hållas, och en arbetskommitté med uppgift att bilda föreningen och inleda kontakter för köpet. Till interimsstyrelse valdes: Gunnar Bäckström, Lars Janzén, Elise Tegström, Thomas Åhs och Valter Holmberg. Till suppleanter valdes Åsa Engman, Kurt Edlund, Bert Tegström och Karl-August Holmgren. Till arbetskommittén valdes: Valter Holmberg, Ann Salomonson, Olle Forsgren, Marlen Sandström, Benny Brakander, Lars Janzén och Elise Tegström. Mötet beslöt även att medlemsinsatsen ska vara 500 kr samt att en årsavgift, som styrelsen föreslår och stämman fastställer, tillkommer.

Vill du också bli medlem i föreningen skicka din anmälan med e-post till Olle Nygren. I anmälan anger du namn, adress, telefon samt om du är samfällighetsmedlem, bofast, fritidsboende eller övrigt intresserad. Du kommer att få anmodan om att betala insatsen när föreningens bankkonto upprättats. Vill du ha mer information kontaktar du någon i arbetskommittén. Ju fler medlemmar vi blir desto större bredd och tyngd får föreningen i sina kontakter för köpet.

06-09-30
Info om Älgfesten
Holmöns Älgjaktlag informerar om Älgfesten på fredag den 13 oktober kl 19.00 på Panget. Pris 50 kr (entré, mat med alkoholfri dryck samt kaffe), barn gratis, baren kommer att vara öppen hela kvällen, Kepans Blues Band spelar och underhåller efter maten. Dans för de som vill. Anmäl dig på listan på affären.

Välkomna önskar
Holmöns Älgjaktlag i samarbete med Panget

06-09-29
Klorering av drickvatten
UMEVA meddelar att man för tillfället måste klorera dricksvattnet [Läs mer ]
06-09-24
Kallelse till möte

Kallelse till allmänt möte söndag den 1 Oktober kl 12.00 på Skolan för att diskutera möjligheten att bilda en ekonomisk förening som kan förvärva och förvalta fastigheten Holmö hamn 1:1 [Läs mer ].

06-09-17
Arbetsdag
Båtmuseet stänger för säsongen och kallar till en arbetsdag [Läs mer ]
06-09-10
Info-möte om färjan
Anders Werner, chef för färjerederiet, besöker Holmön och håller ett informations möte [Läs mer ]
06-09-10
Vallokal på Holmön
På valdagen den 17 september kommer en vallokal att vara öppen på Holmöns skola.
06-08-29
Påminnelse om körsång
Kören Vuxna Röster, under ledning av Anders Lundström, kommer att ha konsert i kyrkan söndag 10/9 kl 13.00
06-08-27
HUF årsmöte
HUF har årsmöte den 16 september kl 12.30 på skolan. [Läs mer ]
06-08-26
Färjan tillbaka
Holmöfärjan återvände från varvet sent fredag kväll och är i trafik fr o m morgonturen idag lördag.
06-08-23
Nytt schema på affär´n
Det behövs ideella arbetsinsatser på Affär´n även under lågsäsong. Nu finns ett schema där man kan boka tider för arbetsinsatser. [Läs mer ]
06-08-14
Minskat öppethållande
Både Hamnkrogen och Panget har minskat sitt öppethållande och har nu öppet enbart på helgerna.
06-08-14
Ny tider på affären
Affär'n har nya öppettider efter sommaren. [Läs mer ]
06-08-11
Färjan på varv
Holmöfärjan avgår till varv för genomgång på måndag den 14 augusti. Färjan beräknas vara tillbaka före 1 september.
06-08-10
Årsmöte
Holmöns Älgjaktlag påminner om årsmötet som hålls på Skolan lördag den 19 augusti kl 13:00.
06-08-02
Haveri på färjan
En hydrualslang brast under 11-turen och färjan blev kvar i Norrfjärden för reparation. Turen 12.00 från Norrfjärden fick ställas in. Em-turerna gick enligt tidtabell.
06-07-18
Underlag till
Thage G Pettersson
Vid Thage G Pettersons besök på Holmön informerade HUF om förhållandena på Holmön och överlämnade ett skriftligt underlag. Detta underlag finns på anslagstavlan vid affären. Det går även att ladda ner som PDF-fil.
06-07-16
Infomöte
HUF påminner om informationsmötet på Onsdag den 19 juli kl 18.00 på Båtmuseet.
06-07-03
Inför Seajazz
Föreningen Holmö Jazzen informerar om kommunikationer till Holmön inför SeaJazz till helgen. För detaljerad information om färjetider och bussanslutningar från Umeå ladda ner denna PDF-fil.
   
   
   
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2011-02-23.
© HUF
Webmaster