Första halvåret 2019 
i omvänd kronologisk ordning


Postrodden 2019
På grund av rådande vindförhållanden beslöts att ändra färdriktning för rodden i år. Istället för att som planerat starta på Björkö på finska sidan och ro till Holmön valde man att starta på Holmön för att ro och segla i motsatt riktning till Björkö i den NV-vinden. Detta var det 38:e året som rodden arrangeras, men det 30:e året som den kunnat genomföras.

När vädret inte medger överfart måste rodden ställas in. Detta har skett vid 8 tillfällen. De förändringar i klimatet som sker har medfört att flera roddar har fått ställas in under senare år. Tidigare gick rodden alltid vartannat år från Holmön och vartannat år från Björkö. Nu har man dock beslutat att man på torsdag em före roddhelgen bestämmer färdriktning utifrån rådande vindprognos i syfte att kunna minska antalet inställda roddar.

I och med bytet av startplats kom endast 15 av de 18 anmälda båtarna till start, varav tre var svenska båtar. De flesta båtlagen kom under fredagskvällen och tältade i Byviken.

Överfarten gav en härlig seglats med start i sidvind tills man rundat Trappudden, som är Holmöns nordspets. Därefter hade båtarna mer eller mindre medvind hela vägen över Östra Kvarken till Björkö. Det blev den snabbast rodden genom tiderna. De första båtarna kom in till Björkö efter drygt 5 tim färd och alla båtar inom 1½ tim.

Postrodden är i första hand ett kulturevenemang och inte en tävling, men ute på sjön så kan tävlingsnerven ändå slå till när båtar ligger jämsides. Först över till Björkö detta år var den finska båten Steinblind. Arrangörerna uppmärksammade också två jubilarer i sammanhanget, vilket Holmöportalen instämmer i. Martin Håkans och Yngve Dahl, båda från Björkö, är de enda som deltagit i samtliga 30 genomförda roddar.
 

Postroddsbåtarna kan inte kryssa då de inte har den normala segelbåtens köl och därför klarar de inte mycket motvind. Rodd går i ca 4 knop och med 6-10 m/s motvind kommer man ingen vart. Däremot går det utmärkt att segla i 6-10 m/s medvind med postroddsbåtarna.

De är traditionella träbåtar s k skötbåtar eller fälbåtar. En skötbåt är en ca 7-8 m båt med två master med sprisegel och ev fock. Den användes förr till strömmings- och sikfiske. Utöver segel, har båtarna vanligtvis två årpar för fyra roddare. Normalt är man sex i besättningen, där fyra ror, en styr (vilar) och en vilar. En fälbåt är större och kan ha tre årpar. Den är ofta gaffelriggad med storsegel och fock. Fälbåtar användes förr som bas/bostad under vårvinterns säljakter och för längre transporter. Normalt har fälbåten en besättning på 8-10 man.

Ett vanligt upplägg är att man ror i pass om 20-30 min och är tre som roterar per årpar. Vid skötbåtens främre årpar roterar man med rodd på styrbods sida, på babods sida och sen vila. Bakre årparet roterar med rodd styrbods sida, babords sida och sen rorkult (styr).

Varje båt måste ha en egen följebåt som följer hela tiden i närheten. Om något händer kan följebåten ta ombord besättningen och ta roddbåten på släp.

Sträckan mellan Holmön och Björkö är ca 36 sjömil (6 landmil) och med 4 knops fart tar det ca 9 tim att korsa Östra Kvarken. Med lite medvind går det fortare och med lite motvind långsammare. Om man inte hunnit fram kl 20.00 är det då tillåtet att koppla en lina till följebåten och bogsera in och sen ror man sista biten in utan att diskvalificeras. Många båtlag är dock envisa och nöter på. Det händer då och då att båtar kommer in efter midnatt efter 15 - 18 tim rodd.
Läs mer om postrodden
2019-06-30
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2019-06-30
Postrodden ändrad
På grund av rådande vindprognos kommer starten av Postrodden att flyttas från Björkö till Holmön. Starten sker i Byviken nu på lördag den 29 juni kl 9.00. Läs mer på Postroddsföreningen webplats.
2019-06-27
Påminnelse om föredrag i Kyrkan
På onsdag berättas om flyktingar från andra världskriget som landsteg på Holmön. [Läs mer].
2019-06-23
Erbjudande angående avloppfrågan
Företaget Umelast erbjuder att lämna offert på arbete med avloppsanläggningar. Är du intresserad kan du e-posta namn, adress och telefonnummer till harald@umelast.com och skriv rubriken: Brunnar Holmön.
2019-06-16
Byte av färja
I morgon den 12 juni komer Capella att köra morgonturerna men sen bytas till Helena Elisabeth för eftermiddagsturerna p g a planerat underhållsarbete.
2019-06-11
Info om avloppsinventeringen
Under sommaren 2019 kommer Umeå Kommuns miljö- och hälsoskydd att genomföra tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på Holmön. Det har hållits två informationsmöten där värdefulla synpunkter lyfts till miljö- och hälsoskydd. De har tagit till sig av dessa synpunkter och har därför reviderat tidsplanen för inventeringen enl:

1. De som besvarat enkäten och som inte har vattentoalett kopplat till utgående avloppsvatten kommer inte att besökas/inspekteras.

2. För de som har bristfälliga avloppsanläggningar har datumet för att inkomma med en ansökan skjutits till den 17 juni 2019.

3. För att ge tid för att diskutera gemensamhetslösningar och genomföra markundersökningar behöver ansökan vara komplett/innehålla ett slutligt förslag senast den 31 maj 2020.

[Läs mer]  
2019-05-31
Novas Inn öppnar för säsongen
Nya tider fr o m idag
Sön - tors: 11:00 - 20:00
Fre - lör: 11:00 - 02:00
2019-05-30
Påminnelse
Postroddsföreningen påminner om årsmöte på fredag. Läs mer Postroddsföreningens webplats.
2019-05-30
Info från Brandövningen
Vid brandövningen informerade övningsledaren om den nya planen för instaser på Holmön i händelse av brand. Det är Sävar Brandkår som har uppdraget som förstahands insats för att stötta Brand- och räddningsvärnet på Holmön. Sävar brandkår har nu övat att lasta på Capella med en stor och en mindre brandbil. De kan således komma till Holmön med två bilar på under en tim om det finns personal till färjan tillgänglig på plats vid larm. Färjepersonal en har inte jour. Det kan innebära att utanför arbetstid kan det ta längre tid att komma till ön. I dessa lägen kommer Umeå Brandkår att ta över och omgående skicka insatsledare och några brandmen med helikopter för att leda och stödja Brand- och räddningsvärnet på Holmön. Idag finns ca 50 deltagare anmälda till värnet. Deltagande är frivilligt och det är ingen jourtjänst. Värnet övar 1 dag inför sommmarsäsongen. Lön utgår vid instaser och övning. Vill du vara med i värnet anmäl dig till Olle Nygren (olle@amina.se or 070-6636706), som också kan informera mer om värnet.
2019-05-26
Påminnelse
Hamnföreningen påminner om städdagen på söndag.
2019-05-24
Info från Postroddsföreningen
Ny lokal till årsmötet. Läs mer på Postroddsföreningens webplats.
2019-05-23
Färjan går igen
Färjan går enlkigt tidtabell fr o m i eftermiddag.
2019-05-23
Info från KOM-gruppen
Helenas återkomst försenad. Läs mer på Komgruppens websida.
2019-05-23
Intällt
Morgonens turer med färjan är också inställda p g a hårt väder.
2019-05-23
Intällda turer
Eftermiddagens turer med färjan är inställda p g a hårt väder.
2019-05-22
Nytt veckoschema
Nu finns veckoschemat för v 21 i länken här ovan
2019-05-19
Info från Postroddsföreningen
Kallelse till årsmöte. Läs mer på Postroddsföreningens webplats.
2019-05-18
Vattenledningen åtgärdad
Den slinga av Vakins vattenledning som flytit upp till ytan har under gårdagskvällen kapats loss och bogserats till land. Det är inte omöjligt att mer av ledningen flyter upp senare. Du som kör mellan Byviken och Norrfjärden, fortsatt uppmärksamhet kan vara på sin plats.
2019-05-16
Info från hamnföreningen
Städdag [Läs mer]
2019-05-16
Varning!
En slinga av Vakins vattenledning under Kvarken (som inte används idag) har flytit upp till ytan. Det är en ca 50 m lång slinga som ligger i N-S riktning ca 300 m utanför Lillhälla i bäring rakt mot Lillhällpricken och Norrfjärden. Positionen är N 63° 48,884'; O 20° 51,627'. Det är inte omöjligt att mer av ledningen flyter upp. Det blir ett brutalt stopp om man kör på med en mindre båt. Händelsen är meddelad till färjan och Sjöfartsverket (UFS), som kontaktar Kommunen och Vakin.
2019-05-15
 
ÅVG öppnar för säsongen
På torsdag öppnar ÅVG. Läs och ladda ner PDF med sommarens öppettider.
2019-05-13
Ny informationskanal
Inför varje vecka i sommar kommer HUF att sammanställa ett veckoschema. Schemat anslås på affären och andra anslagstavlor. Här ovanför finns en ny länk till schemat som kan laddas med som PDF.
2019-05-13
Info från Sommarteatern
Läs mer på teaterns webplats
2019-05-13
Påminnelser
Påminner om att det går att förtidsrösta i EU-valet nu på söndag [Läs mer]
Påminner om utbildning den 1 juni för hjärtstartare/HLR [Läs mer]
2019-05-13
Helena till varv
På lördag den 4 maj avgår Helena till varv för årsservice och byte till nya stolar. Preliminärt väntas Helena tillbaka till den 26 maj.
2019-05-02
Mötet 2 maj om avloppsinventering framflyttat
Informationsmötet med Miljö-och hälsoskydd, Umeå kommun inför avloppsinventeringen på Holmön torsdag 2 maj är framflyttat p g a väderprognosen. Nytt mötesdatum blir torsdag 23 maj kl.19.00 på Prästgården. Enkäterna kan lämnas in till informationsmötet. Mejla eventuella frågor om enkätsvar till mhn@umea.se
2019-04-30
Holmöns Utvecklingsforum kallar till Forummöte den 12 maj kl. 14 på Prästgården
Mötet kommer att fatta beslut om ett kommande utvecklingsprojekt samt besluta om en gemensam strategi för Prästgårdens framtid.
2019-04-28
Info från KOM-gruppen
Rapport från mötet med myndigheter. Läs mer på Komgruppens websida.
2019-04-26
Info från sotaren
Hej alla Holmöbor!
Inom kort kommer vi att skicka ut meddelande om sotning till er det är aktuellt för. Måndagen den 24/6, tisdagen den 25/6 och onsdagen 26/6 kommer en sotare att befinna sig på ön. Tisdagen den 25/6 kommer en brandskyddskontrollant att befinna sig på ön och om det är någon som vill beställa besiktning på nyinstallerade objekt eller har andra tekniska frågor hör av er för beställning.
Det går bra att skicka in eran beställning till anneli@umeasotarn.se eller till 090-186265.
Med vänliga hälsningar!
Umeå Första Sotningsdistrikt AB
2019-04-24
Påminnelse om årsmöte
Såg och kvarnförneningen kallar till årsmöte den 12 maj 11.00 på sågen.
2019-04-24
Påminnelse om morgondagens möten
HUF påminner om möte för näringsidkare kl 11 och möte för föreningar kl 13. Båda mötena hålls på Prästgården.
2019-04-21
Påsklunchen
Påsklunchen i år blir i Byviken intill Postroddsbåthuset. Uppdukning idag från ca 12 och med början kl 13.
2019-04-20
Info från KOM-gruppen
Möten med myndigheter. Lär mer på Komgruppens websida.
2019-04-16
Kalendariet
Nu finns en första uppdatering av kalendariet infpr sommarens evenemang. Gå till Kalendariet!
2019-04-15
Novas öppnar till påsk
[Läs mer]
2019-04-12
Färjetrafiken åter igång
Idag på förmiddagen återupptogs färjetrafiken enligt tidtabell.
2019-04-08
Färjan är inställd
På grund av rådande väderläge med kraftig vind är färjan inställd.
2019-04-08
Info från Färjerederiet
Inför kommande kuling och snöväder byter man färja från Capella till Helena Elisabeth.
2019-04-07
HUF kallar till gemensamt möte för Holmöns näringsidkare
På Annandagpåsk den 22 april inbjuder HUF alla näringsidkare på Holmön till ett möte för att diskutera hur vi kan samverka. Samling kl 11 på Prästgården.
2019-04-06
Israpporten upphör för säsongen
[Läs mer]
2019-04-06
Info om bredband
Under vintern har Umeå Energi tittat på olika förslag för hur Holmön ska kunna förses med bredband via radiolösning. De har studerat liknande fall och har nu tagit fram ett avtal för detta. Avtalen för fiberinstallation kommer att makuleras, därefter kommer ett nytt avtal skickas ut till alla som tecknat avtal för fiber. Priset kommer att vara detsamma. Avtalsvillkoren kommer däremot skilja sig en del, till exempel så kommer det vara möjligt att som kund dra sig ur avtalet om det skulle visa sig att det finns hinder som gör att hastighet inte kommer kunna uppnås som önskat osv.
Avtalsvillkoren kommer att publiceras på:
http://www.umeaenergi.se/bredband/alla-fokusomraden/fokusomrade-holmon
så småningom. Umeå Energi kommer att gå ut med ett mailutskick till alla som tidigare anmält intresse för bredband. Mer info kommer.
2019-03-29
Mer info från Färjerederiet
Vinden har mojnat efter kvällens och nattens vindil. Isen i Kvarken har drivit undan och det är bra förhållanden igen. Färjetrafiken återupptas enligt tidtabell fr o m i em med avgång kl 16.00 från Norrfjärden.
2019-03-22
Info från Färjerederiet
Den vindkantring som kom i sent i eftermiddag har medfört att Kvarken fyllts med drivis och stoppat den sena turen med färjan från Norrfjärden, som har fått lov att vända tillbaka till Norrfjärden för att inte fastna i idrivsen. I morgonbitti blir det helikopterturer. Vinden ska mojna under natten och i morgon förmiddag kommer besättningen att försöka öppna lelden igen.
2019-03-21
Info från Färjerederiet
Fr o m i eftermiddag återupptas färjetrafiken enligt tidtabell med avgång kl 16 från Norrfjärden. Det är Helena Elisabeth som kommer att upprättahålla trafiken. Det kan bli störningar i trafiken på grund av drivis.
2019-03-21
Påminnelse om Föreningsmöte
HUF påminner om föreningsmötet på Prästgården kl 13.00 på lördag. Läs inbjudan.
2019-03-21
Info från Färjerederiet
Thetis är nu på väg till Kvarken för att bryta upp för Capella och Helena. Just nu stävar Thetis norrut längs östra sidan av Ängesön. Beräknas anlända till Byviken vid 17-tiden. Färjebesättningen kommer att gå ut med Capella och med assistans från Thetis försöka ta sig in till kaj i Byviken. Tanken är att sedan sätta igång Helena och försöka få igång trafiken med henne.
2019-03-19
Info från Färjerederiet
Så snart vinden vänder till sydliga vindar kom isbrytaren Thetis att bryta upp isen i Byviken och man kommer åter att försöka komma ut med Helena från Byviken. Prognosen för vindkantring är på onsdag.
2019-03-16
Info från KOM-gruppen
Utökat antal turer med helikoptern.
[Läs mer på KOM-gruppens websida]
2019-03-16
Helikopterturerna återupptagna
I dag på morgonen återupptogs helikopterturerna efter snöovädret som började i torsdags.
2019-03-11
Info från KOM-gruppen
KOM-gruppen har träffat Lässtyrelsen angående trafiken till Holmön.
[Läs mer på KOM-gruppens websida]
2019-03-08
Inställda helikopterturer
På torsdagen beslöts att ställa in helikopterturerna idag torsdag em, fredag och lördag. Om vädret medger kan flygning ev återupptas på söndag.
2019-03-07
Info från Färjerederiet
Väderprognosen för de närmaste dagarna varnar för hård nordlig vind med byar upp mot 25 m/s och snöfall. Det kommer att kunna medföra störningar i trafiken till Holmön den kommande helgen. Sannolikt kommer flera helikopterturer att behöva ställas in.
2019-03-06
Årets sparktävling
Årets sparktävling var den 35:e i ordningen. Vädret var soligt och fint, men den nordliga vinden bet i kinderna. Banan till sparktävling fick en eljest sträckning i år då det inte var något sparkföre på vägen. Fin skare att åka på gjorde att banan istället fick gå längs Bastulönnvägen från Prästgården och sen vägen ner förbi ödekyrkogården ner till och Åkervägen. Därefter längs Åkervägen till Grubbströmsbacken, där det var vätskekontroll med blåbärssoppa. Sen vände banan tillbaka samma väg. Efteråt väntade semlor och fika med lotterier och prisutdelning. Först i mål detta år var Mira Lundberg. Tack till Ulla, Gunborg och Elise från Holmöns Röda kors krets för ett, som alltid, trevligt evenemang. 

2019-03-06
Info om sparktävlingen i morgon
Det blir sparktävling på skaren i år. Start på Bastulönnvägen nedanför Prästgården. Till höger efter Tommys och ner till Åkervägen förbi ödekyrkogården. Den skoterspåret norrut till vägskälet mot kyrkan. Där blir det vätskekontroll med blåbärssoppa. Sen samma väg tillbaka för att sedan få sluka en av Elises fantastiska semlor.
2019-03-04
Info från Färjerederiet
Helikopter kommer att flyga enl tidigare aviseringar under kommande vecka tills färjorna är igång. Den nordliga vinden under senaste dygnet har pressat ihop den uppbrutna isen i Byviken. Man kommer att göra ett försök med Helena att komma ut. Fungerar inte det kommer man att begära mer assistans från Ale.
2019-03-03
HUF kallar till gemensamt föreningsmöte
På lördag den 23 mars inbjuder HUF alla föreningar på Holmön till ett möte för att diskutera hur vi kan samverka mellan föreningarna. Samling kl 13 på Prästgården. [Läs mer]
2019-03-02
Ale bryter isen
Idag efter lunch kom Ale och bröt upp isen i Byviken utanför pirarna. Samtidigt kom personal med första helikoptertransporten för att börja bryta ut Helena, som ligger infrusen vid kajen i 50 cm is. De kommer att arbeta under em och kvällen och fortsätter i morgon till Helena kommer ut till öppet vatten.

2019-03-01
Info från Färjerederiet
Det blir helikoptertransporter även på lördag. Personal till Helena kommer med helikoptern i em för att börja bryta loss henne. Ale kommer i samband med assistans av annat fartyg i närheten av Holmön. Oklart när, kanske redan i em.
2019-03-01
Info från Färjerederiet
Det blir helikoptertransport på fredag em och på söndag, eventuellt också på lördag. Peter Tornberg, tel 070-6908503, är den som svarar på frågor om bokning och flygtider för helikopter. Så snart isbrytaren Ale blir ledig kommer den och assisterar för att bryta ut färjorna.
2019-02-28
Isen river i Kvarken
Läs mer i israpporten
2019-02-28
Skoterleden stängs för säsongen
Tyvärr blev isen för dålig för att fortsätta med skoterleden, som nu har stängts för säsongen och avrustats. Skoterleden var öppen bra precis en månad denna vinter. Svävaren kommer att fortsätta trafiken åtminstone fram till nästa vecka (om inte isen bryter upp innan dess). Beroende på om isen ligger kvar eller ej tas beslut i början av nästa vecka om avlysningen i Kvarken ska hävas så att isen kan brytas för att få igång färjorna eller om svävartrafiken ska fortsätta en tid till. När svävartrafiken stoppas kommer helikopter att gälla till någpn av färjorna är igång.
2019-02-27
Skoterleden stängs tillfälligt
Prognosen för de närmaste dagarna är ökande vind och milt. Först på torsdag em väntas det bli minsugrader igen. Därför tar vi en dag i taget och stänger skoterleden nattetid då det är mörk. Är allt OK på morgonen kan leden öppnas igen.
2019-02-26
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2019-02-26
Skoterleden öppen igen
Natten har passerat och isen ligger kvar. Ingen större förändring har skett. Föret är jämnt men isigt och skarpt, vilket ger sämre fäste och ökat slitage på t ex glidskenor. Promenad med broddar eller spark är nog bättre än att åka skidor. Skoterleden är nu öppen igen.
2019-02-25
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2019-02-25
Skoterleden tillfälligt stängd
Norra iskanten har närmat sig och är nu inom synhåll från skoterleden. Prognosen för kvällen och natten är hård västlig vind. Skoterleden stängs därför tillfälligt under natten. Är allt OK i morgon öppnas leden igen.
2019-02-24
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2019-02-21
Kör inte med fyrhjuling på skoterleden
En fyrhjuling gräver mer och har högre tryck mot markytan. Det leder till att ytan lättare kan brista än med snöskoter. Bilden är från lunchtid idag visar hur det gick när man försökte köra med fyrhjuling på skoterleden idag på förmiddagen. Var snäll och respektera detta och kör inte med fyrhjulinmg på skoterleden.

2019-02-17
Svävaren lagad
Nu är det trasiga propellern på svävaren lagad och trafiken återupptas fr o m idag söndag med 16-turen från Norrfjärden.
2019-02-17
Vatten på isen
I ett stråk längs strömfåran i västra Kvarken har vatten trängt upp på isen. Stråket är som smalast vid skoterleden (ca 1 km brett). Både norr och söder om leden är området med vatten på isen betydligt större. Gränserna för området förändras fortlöpande och området blir större och större allt eftersom dagsmejan fortsätter. Tänk på att framkomligheten på skoterleden kan försämras.
 


2019-02-
17

Som Holmöportalen tidigare meddelat
Färjerederiet svarar för tafik med färja och svävare på Holmöleden. Alla andra tjänster som skoterled, helikoptertransporter, godstransporter med skoter svarar Trafikverket för och upphandlar från andra aktörer än Färjerederiet. I dessa frågor (helikopter, skoter mm) hänvisas till Trafikverket. Kontaktperson är Karin Bergenås, tel: 010-1242065, mobil: 070-7246059, e-post: karin.bergenas@trafikverket.se.
2019-02-15
Även problem med helikoptern
Det har visat sig att det är tekniska problem även med helikoptern just nu så det blev inga transporter i går em eller idag på fm. Det är oklart när helikoptern eller svävaren kan vara tillbaka i trafik.
2019-02-15
Stopp med svävaren
Tekniska problem sätter stopp för svävaren och trafiken är inställd fr o m i em. Fr o m i morgon torsdag blir det helikoptertransporter om värdet medger till svävaren är tillbaka i trafik.
2019-02-13
Trafiken med svävare inleds på måndag
Färjerederiet meddelar att trafiken med svävaren börjar på måndag morgon. Efter flera turer med ändring av turlistan gällen nu följande turlista:
Vardagar avgång från Norrfjärden 6.30, 8.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Lördag avgång från Norrfjärden 7.30, 9.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 8.00, 10.00, 16.30 och 18.30.
Söndag avgång från Norrfjärden 8.30, 10.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 9.00, 11.00, 16.30 och 18.30.
2019-02-09
Ändrad justering av svävarens turlista
Efter önskemål från Holmön har turlistan för svävaren fått en ändrad justering. Varje morgontur från Norrfjärden senareläggs med 30 min (eftersom svävaren kör fortare än färjan) och varje eftermiddagstur från Holmön tidigareläggs 30 min enl:
Vardagar avgång från Norrfjärden 6.30, 8.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Lördag avgång från Norrfjärden 7.30, 9.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Söndag avgång från Norrfjärden 8.30, 10.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Det är flera fördelar med denna turlista. Tiderna passar bättre med bussens tider, pendlare kommer tidigare till jobbet och hem tidigare på em och personalen får sluta tidigare på kvällen.
2019-02-06
Information från Färjerederiet
Trafikverket upphandlar trafik med färja och svävare på Holmöleden från Färjerederiet. Alla andra tjänster som skoterled, helikoptertransporter, godstransporter med skoter upphandlar Trafikverket från andra aktörer än Färjerederiet. Färjerederiet och dess personal kan därför inte svara på frågor om annat än de som ingår i Färjerederiets avtal med Trafikverket. I andra frågor (helikopter, skoter mm) hänvisas till Trafikverket.

I dagsläget gäller personbefordran med helikoptertransporter och gods med snöskoter på skoterleden. Vädret har medgett att flygning återupptagits fr o m mån em, 2019-02-04. Peter Tornberg, tel 070-6908503, är den som svarar på frågor om bokning och flygtider för helikopter och godstransporter.

Trafiken med svävare för personbefordran kan förhoppningsvis kunna komma igång under veckan. Efter helgens snöoväder behöver leden prepareras så att svävaren kan köra utan för mycket problem med sikten och att istjockleken får växa till lite mer. Målsättningen är att trafiken ska kunna starta under veckan. Besked kommer så snart leden har preparerats och trafiken kan startas.

När trafiken startas kommer svävaren att följa färjans turlista med viss justering.
Varje tur från Norrfjärden senareläggs med 30 min (eftersom svävaren kör fortare än färjan) enl:
Vardagar avgång från Norrfjärden 6.30, 8.30, 16.30 och 18.30. Avgång från Holmön enligt ordinarie turlista.
Lördag avgång från Norrfjärden 7.30, 9.30, 16.30 och 18.30. Avgång från Holmön enligt ordinarie turlista.
Söndag avgång från Norrfjärden 8.30, 10.30, 16.30 och 18.30. Avgång från Holmön enligt ordinarie turlista.
2019-02-05
Varning!
Sikten ute på Kvarkens is är nu ofta mindre än 50 m på gund av snöfall och kraftiga vindar med snödrev. Det innebär att det kan vara svårt att se nästa käpp längs skoterleden. Det är således lätt att komma vilse. Undvik därför att ge dig ut på leden så länge sikter är så här dålig. Föret är också ganska dåligt med mycket drevsnö och drivbildning.
2019-02-03
Nu är skoterleden till Holmön öppen
Den börjar vid vändplan i Norrfjärden och går söder om färjerännan till Vintervägskroken på Holmön. Färet på leden är utmärkt med 5-20 cm snö. Lämpligt både för snöskoter och skidor.

Varning!!!
Norr om färjerännan börjar leden för svävaren. Använd INTE det leden. Svävaren orskakar sprickbildning i isen. Dessutom är isen betsyligt sämre och tunnare längs den leden.

2019-01-31
Ingen helikopter
Det ymniga snöfallet, som råder idag, har stoppat dagens helkopter flygningar. Isen växer däremot till och nu bedöms isen i västra Kvarken som fast is (läs mer i Israpporten). Isen är dock inte tillräcklg än för att öppna skoterleden, men det är nära. Sjöfartsverket har nu samtliga isbrytare igång för att assistera sjöfarten [Läs mer].
2019-01-29
Info från färjerederiet
Färjan är inställd - helikopter trafik från tisdag 29 januari fram till dess svävartrafiken kan komma igång. Helikoptern kommer att flyga, beroende på vädret, vardagar, morgon och eftermiddag, när det är ljust. Inga helgturer. För helikoptertransport gäller förtur för skolbarn, personer bofasta på Holmön och personer på väg till eller från sitt huvudsakliga arbete. Med bofasta menas de personer som har sin huvudsakliga dygnsvila på Holmön. För bokning och information om flygtider, kontakta Peter Tornberg, 070-6908503.
För information om det aktuella läget för Holmöleden prenumerera på sms-info via denna länk eller läs mer på Trafikverkets webplats under rubriken Trafikinformation.
2019-01-28
Stopp för färjan
I rådande isläge kan inte färjan forsera isen. Färjerederiet har beslutat att stoppa färjetrafiken tillvidare. På måndag inleds helikoptertrafik. Inom kort kommer Färjerederiet med mer infomation för förutsättningar för helikoptertrafiken. För bokning och information om flygtider, kontakta Peter Tornberg, 070-6908503.
2019-01-27
Färjan fick vända
I dag på morgonen med hård nordlig vind och snöfall fick färjan lov att vända på grund av issituationen. Oklart när trafiken kan återupptas. Kylan får dock isen att växa till. Isen är dock inte tjock nog än för att öppna skoterleden, men det närmar sig.
2019-01-26
Färjan igång igen och Kvarken är avlyst
Under måndagskvällen kom isbrytaren Thetris och assisterade Capella med att bryta upp rännan. I dag på morgonen gick fäjan åter med en senarelagd tur och väntas gå enligt tidtabell i eftermiddag. Dessutom har nu Sjöfartsverket avlyst västra Kvarken för nord-sydlig fartygstrafik. Det innebär att arbetet med att staka skoterleden kan påbörjas idag.
2019-01-22
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2019-01-21
Isen ställer till det
Eftermiddagens turer med färjan är iställda p g a ishinder. Ny prognos om kommunikationen väntas komma i morgon ca kl 13.00.
2019-01-20
Israpporten
Nu börjar israpporten för denna vintersäsong. Gå till Israpporten.
2019-01-16
Info om bredband
Som informerats om tidigare har Umeå Energi planerat en fiberutbyggnad på Holmön, under förutsättning att tillräckligt många avtal tecknas. Trots intensiv bearbetning och uppskjutet sista datum för detta, så har inte tillräckligt många avtal tecknats. Detta innebär att den tilltänkta fiberutbyggnaden inte kan finansieras och därför ej kommer kunna genomföras.  
Vi kommer därför att se över möjligheten att erbjuda er en annan lösning. Ny teknik har gjort att det idag finns radiolösningar som fungerar mycket bra. Vi kommer att kolla med PTS om en sådan radiolösning kan godkännas som alternativ samt med Jordbruksverket om den är bidragsberättigad. Vi kommer att begära in anbud på en radiolösning som erbjuder minst 100 Mbit/s till alla kunder (dvs samma hastighet som hade varit möjlig med fiber). När vi fått in uppgifter från PTS samt priser från leverantörer kommer vi gå ut med vidare information huruvida detta alternativ kommer kunna erbjudas på Holmön eller ej och hur vi kommer gå vidare med detta.  
Vi hoppas på att detta kommer vara genomförbart och så snart vi har något besked att ge kommer ni bli kontaktade via mail.
2019-01-09
Färjan går igen
Fr o m turen kl 8 från Norrfjärden går färjan eneligt tidtabell igen.
2019-01-02
Ändrade färjetider i em Uppdatering!
Eftermiddagen färjeturer tidigareläggs så att turen från Norrfjärden avgår kl 15.00 och turen från Holmön avgår kl 16.00. Anledning är inkommande hårt väder. Dessutom är första morgonturerna kl 6.00 och 7.00 i morgon 2 januari inställda.
2019-01-01
 

 

  Tillbakatill Portalen

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-08-13
© HUF
Webmaster

Operated by