Äldre nyheter

Första halvåret 2004 
i omvänd kronologisk ordning

04-06-11
Nya affärstider
Stora lanthandeln inför sommartid från och med vecka 25 d v s måndag den 14 juni. [Läsmer ]
04-05-31
HUF efterlyser synpunkter på färjetider
HUF:s kommunikationsgrupp ska träffa representanter för Vägverkets ledning den 17 juni för att bl a diskutera turlistan mm. Inför detta möte vill gruppen veta hur du skulle vilja att turlistan ska se ut. Skriv ner dina önskemål och lämna i HUF:s brevlåda på affären senats den 14 juni eller skicka din synpunkter via e-post till gunnar.backstrom@holmon.com.
04-05-28
Arbetsdag i Byviken
HUF kallade till en arbetsdag i Byviken den 22 maj. En hel del bybor och fritidsboende hörsammade kallelsen och man arbetade med att röja bort rötter och sly samt fylla matjord och så gräs. Se bilder nedan.
04-05-23
Städdag vid affären
En grupp medlemmar i HAEF organiserade en städdag vid affären. Gården krattades och man röjde sly och förberedde för markberedning och uppgrävning av diken så att marken inte ska vara så sur. Ris och virke eldades och annat skräp ute och inne samlades i en container.
04-05-15
Holmöns räddningsvärn övar
På lördagen den 15 maj övade Holmöns räddningsvärn med brandutrustningen. 
Uppe till vänster: Brandsprutorna kopplas med slang

Uppe till höger: 
Vattnet sprutar

Till vänster: 
Inne på stationen

04-05-12
Radion på Holmön
Radio Västerbotten kommer till Holmön den 2 juni för att göra direktsändning i P4 mellan kl 13-15. Planen i dagsläget är att det kommer att handla om skolan, bygget av väderkvarnen, att ett vandrarhem öppnats i fyren, om affären mm mm mm mm. Kanske också nåt om Hembygdsföreningen som bl a sliter med visfestivalen. 

Rolf Sundström kommer att vara programledare och Peter Öberg producent. Troligen kommer det ytterligare en reporter med ut på ön. Bo Andersin kommer att sköta det tekniska.

Om nån vill kontakta oss av någon anledning inför vår besök kan AndersWikström, tel 090 17 17 84, vara den förmedlande länken. 
04-05-10
Öppettider i helgerna
Se öppettider på Stora Lanthandeln under Kristihimmelsfärd och Pingst
04-05-09
Arbetsdag
HUF kallar till arbetsdag i Byviken den 22 maj kl 10.00. Se anslag på affären för ytterligare information.
04-05-03
Bilder från majbrasan
Se bilder från majbrasan tagna av Gustaf Egnell.
04-05-02
Israpporten upphör
Den 3 maj upphör israpporten för denna vinter. 
04-04-27
Blå baracken till salu
Postroddsföreningen meddelar att blå baracken i Byviken är till salu. Läsmer.
04-04-26
Ändrat öppethållande
Stora Lanthandeln kommer att ha öppet onsdag den 28 april och hålla stängt torsdag den 29 april. 
Posten kommer att delas ut som vanligt den 29 april.
04-04-23
Extra godsturer
Färjepersonalen meddelar att det blir två extra godsturer i vår den 18 och 25 maj. Turerna avgår från Holmön kl 10.00 och från Norrfjärden kl 11.00.
04-04-19
Färjan igång
Isrännan mellan Byviken och Norrfjärden är uppbruten och färjetrafiken kommer igång i morgon tisdag.
04-04-16 em
Helikopter söndag och måndag!
 
Färja på tisdag?
Nu har beslut inför helgen tagits. Det blir hydrokopter fredag em samt lördag fm och em (om isen håller), På söndag blir det helikoptertransport från kl 15.00. På måndag blir det helikoptertransport fm och em enligt gällande färjeturlista. Bokning med Peter Tornberg, tel 070-6908163, gäller som vanligt.

Färjepersonalen meddelar att planen nu är att på måndag  kommer man bryta isränna i Väster Kvarken med assistans av Kronö.  

04-04-1 6
Osäkert med trafiken i helgen
I går eftermiddag inträffade ett smärre haveri med hydrokoptern och trafiken stoppades under en timme för reparation.

Inför helgen är det osäkert med hur trafiken kan upprätthållas.  Bokade turer fredag em kommer att köras men för lördag och söndag är det osäkert om det blir några transporter.  

På måndag är det beslutat om helikoptertransporter fm och em då det är många pendlare bl a skolbarnen. 

04-04-14
Säl på isen
En sälkut påträffades förra veckan längs skoterspåret över Kvarken mellan Holmön och Norrfjärden. Den passerade just som ordinarie skotertransport med skolbarnen passerade. Man stannade och tog bl a denna bild med en mobiltelefon.
04-04-13
Hydrokopter
Sen påskafton upprätthålls trafiken med fastlandet enbart med  hydrokoptern. 
Bokning sker med Peter Tornberg, tel 070-6908163.  
04-04-10
Skoterleden stängd
Ispatrullen meddelar att skoterleden över Västra Kvarken mellan Holmön och Norrfjärden idag stängs för säsongen.
Trafiken över Kvarken kommer att upprätthållas med hydrokopter tills färjan kan återkomma i trafik.
04-04-08
Påskfesten
Festen på påskafton blir i Nymanskroken även detta år. Föret på isen är bra. Bord för att lägga upp mat, samt grillar mm kommer att finnas på plats kl 13.00.
04-04-06
Över 300 andelar
Nu har vi tillsammans tecknat över 300 andelar. 
04-04-04
HAEF har köpt affären
Den 2 april köpte Holmöaffären ekonomisk förening (HAEF) alla aktier Holmöns Stora Landhandel AB från Staffan Lindkvist och Tora Nygren. 

HAEF vill passa på att tacka Staffan och Tora för deras fina arbete med affären under de 5 år dom varit ägare. Tora välkomnas också då hon kommer att arbeta kvar som anställd i företaget. [Läs mer. ]

Under öppethållandet på Påskafton bjuder vi på fika och informerar om nyheter kring affären. Se öppettider för påsken. Efter påsk kommer nya öppettider att införas. 

HAEFs styrelse hälsar alla gamla och nya kunder välkomna till den ny-gamla affären! 

04-03-31
Nästan 300 andelar i affären
Nu har över 280 andelar betalts in till föreningen. Noga räknat 286. Vi har ännu inte nått den magiska gränsen 300 andelar. De som aviserat att de kan tänka sig att köpa fler andelar uppmanas tacksamt göra detta så att vi når 300-gränsen. [Läs mer]
04-03-30
Färjan klar
Färjepersonalen meddelar att renoveringsarbetet med färjan nu är klart och att man nu bara inväntar islossingen
04-03-22
Kajen i Jebäck
Samfällighetsföreningen och Länsstyrelsen har i en skivelse till Vägverket påtalat att Stora kajen i Jebäck är i så dåligt skick att det utgör en olycksrisk.  Vägverket har nu svarat att man konstaterat att kajen är i mycket dåligt skick och föreslår att en ny kaj byggs. Nybygget kommer att ske som ett byggnadsvårdsprojekt. Medel för detta finns under 2005. Fram till dess kommer kajen att spärras av.
04-03-19
HUF skriver till Ulrika Messing
HUF har skickat en skrivelse till Ulrika Messing och ber att frågan om huvudmannaskap för Holmö-trafiken ska lyftas ut ur Brevutredningen och att beslut om huvudmannaskap ska tas så snabbt som möjligt samt att Vägverkets färjerederi får i uppdrag att köpa in militärfärjan Ring som en transportresurs för Norrlandskusten. Läshela skrivelsen.
04-03-18
Sjöräddningen kvar
Sjöräddningen i Holmsund blir kvar för tillfället. När Gösta (Zacke) Zackrisson gick i pension och Försvaret avsierade att dom skulle ta hyra för den utlånade Stridsbåt 90 befarade man att sjöräddningsstationen i Holmsund skulle läggas ner. Nu är dock tongångarna annorlunda. Regeringen har beviljat fortsatt utlångin av båten och en ny räddningsskeppare finns i Holmsund, Jörgen Berglund. Läsmer på SSRS Holmsunds egen websida.
04-03-17
Nybygge
Länsstyrelsen har påbörjat den nya vandringsleden längs östra sidan av Ängesnön med att bygga en hängbro vid Trångklinten.
04-03-15
Web problem
Vi har haft driftstörnigar med webplatsen och ingen uppdatering har kunnat ske under vecka 11.
04-03-03
Färjan
Färjeskepparen meddelar att färjan just nu genomgår en omfattande renovering av båda motorerna. Ramlager, kolvar, foder mm renoveras. Arbetet beräknas klart i slutet av nästa vecka. Färjan kommer att ligga kvar i Holmsund för kompletterande mindre underhåll fram till seglationen återupptas.
04-03-02 em
Leden öppnas
Skoterleden öppnades igen vid lunchtid.
04-03-02
Hårt väder
Skoterleden är tillfälligt stängd under fm p g a hårt väder och morgonturen med "diligensen" skjut upp till lunchtid.
04-02-25
Skoterleden öppnas igen
Ispatrullen meddelar att skoterleden åter har öppnats nu på morgonen. 
04-02-24
Skoterleden tillfälligt stängd
Ispatrullen meddelar att skoterleden stängs i natt på grund av vädret med snödrev, böåst och stigande vattenstånd. Leden öppnas efter kontroll i morgon förmiddag.  
04-02-22
Info om affären
Styrelsen för Holmöaffären ekonomisk förening (HAEF) meddelar att formaliteterna nu är klara och föreningen har fått sitt postgirokonto så nu kan andelar betalas in. 
04-02-21
Skoterleden öppnas igen
Ispatrullen meddelar att skoterleden åter har öppnats. Det har inte varit några märkbara isrörelser i natt och vattenståndet har bara stigit 10 cm under natten så det är inget flödvatten på isen heller.
04-02-20
Skoterleden stängs tillfälligt
OBS! Ispatrullen meddelar att skoterleden kommer att stängas i eftermiddag vid mörkrets inbrott! 

Det är SV kulingvarning till i natt. I och med att isrännan brutits norrut finns en risk att isen bryter upp. Skoterleden stängs därför vid mörkrets inbrott och kommer att vara stängd tills dess isen kontrollerats i morgon i dagsljus.

04-02-19
Färjan till Holmsund
Färjan avgår till Holmsund för renovering av bl a motorerna. Färden kommer att ske med assistans av Kronö. En ränna i isen kommer att brytas från Byviken och norrut utanför Sköthällan och runt Stora Fjäderägg och söderut längs östra sidan av Holmöarna. Alla som färdas på isen i detta område varnas!  
04-02-18
Holmöaffärs- föreningen har nu postgirokonto
Holmöaffären ekonomisk förening har nu blivit registerad i Patent och registreringsverket. Föreningens organisationsnummer är 769610-4541.

Föreningen har nu fått postgirokonto: 109 36 19-3.

Alla som tecknat sig för andelar uppmanas betala sian andelar på föreningens postgirokonto innan den 1 mars.

04-02-15
Skoterleden öppnad
Stakningen av skoterleden slutfördes under lördagen och leden är nu öppen för allmän skotertrafik.
04-02-11
Färjan inställd för säsongen och "diligensen" gör come-back
Färjerederiet meddelar att seglationen med färjan nu är inställd för säsongen. Färjan kommer att läggas upp vid kaj i Byviken fram till våren.
Nu övertar Ultra ansvaret för trafiken. Peter Tornberg kommer i år att köra med skoter och göra come-back med "diligensen". Kontakta Peter för mer information och platsreservering på 070-6908163.
Ispatrullen meddelar att deras målsättning är att skoterleden över Kvarken ska öppnas innan kommande helg.
04-02-09
Färjan reparerad
Färjan har reparerats under dagen och avgick ordinarie tur från Norrfjärden och ankom Byviken vid 18-tiden. Färjan kommer att gå ordinarie tur från Holmön kl 7.00 i morgon bitti.
04-02-08
Sprucket avgasrör
Ena avgasröret på färjan sprack mitt av under em-turen idag söndag. Detta hände ca 1 km från Norrfjärden efter ungerfär 2 tim gångtid. Huvuddelen av passagerarna valde att stiga av och gå den sista biten på isen. Färjan fortsatte med en motor in till Norrfjärden dit man anlände 18.20. Avgasröret lagades provisoriskt och färjan återvände till Holmön dit man anländer vid 20-tiden. Färjan kommer att avgå ordinarie tur i morgon måndag. Turen beräknas ta minst 1.5 tim. Därefter kommer att ligga kvar under dagen i Norrfjärden till man lagat avgasröret.
04-02-01
Information om affären
Nu finns en ny informationslänk på första sidan. Det gäller information om affären på Holmön och den nya förening som ska köpa affären och ta över driften. [Läsmer ]
04-01-22
Trivselkväll
En trivselkväll ordnas på Prästgården den 7 februari kl 19.00. Ta gärna med något gott att äta och dricka innan dansen. Kaffe, saft och kaka kommer att serveras. Alla är hjärtligt välkomna.  En tia till lokalhyran mottages tacksamt. 
04-01-14
Forummöte
Gruppen som arbetat med en lösning för affären kallar till två Forummöten. Ett den lördag den 24 jan kl 12.30 på Skolan och ett den tisdag den 27 jan kl 19.00 på Folkuniversitetet i Umeå. [Läs mer
04-01-03
Israpport
Israpporteringen återupptas nu då isen bildas för fullt i Kvarken.
04-01-02
Rapport från Nyårsfirandet
Läs mer om hur vårt Nyårsfirande var. 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2004-11-18
© HUF
Webmaster