I höstas var vi barn ute på Stora Fjäderägg och tittade på fåglar och som här gick i "labyrinterna" som någon lagt ut på klapperstensfältet.  
 
 
 

 
Vi bodde i de gamla fyrvaktarhusen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åter Inledningen

Holmöns Naturreservat  

Redan 1965 påbörjades planerna att bilda en nationalpark på Holmöarna. Dessa planer skrinlades emellertid och 1980 beslöt Länsstyrelsen i Västerbotten att istället bilda ett naturreservat. Detta omfattar idag 25 000 ha varav 2 800 ha utgörs av fastmark medan resterande 22 200 ha utgörs av havsområden kring öarna i reservatet. 

Syftet med reservatet var "att för framtiden bevara Holmönaturen som i sig själv är av högsta värde med hänsyn till dess geologiska, botaniska, zoologiska och marinbiologiska betydelse samt göra den tillgänglig för naturstudier, forskning och friluftsliv". 

Med detta syfte i ryggen så har vi här på Holmön naturreservatet som ett riktigt trumfkort på hand. Ingen möter holmönaturen oberörd med dess variationsrika skogar där fuktig granskog övergår i frisk blåbärsrisgranskog när man rör sig i öst-västlig riktning tvärs de drumliner som bildats av inlandsisen och sträcker sig i nord-sydlig riktning. Slutligen, på drumlinryggarna befinner man sig i en hällmarkstallskog med en på många ställen heltäckande lavmatta. Fortsätter man sedan sin vandring i öst- eller västerled hamnar man slutligen vid havet där man kanske möts av en gråalbård med inslag av en eller annan rönn. Mötet med havet kan också ske vid en flack strandäng med en yppig flora eller också möter havet en ren klippkust eller ett klapperstensfält. På ögruppen hittar man också rena björkskogar och rishedar med enbuskar. Drumlinformationerna tillsammans med landhöjningen, som fortgår än idag med en hastighet av nästan en centimeter per år, har avsnört många havsvikar vilka idag bildar våtmarker eller sjöar över hela ögruppen. 

Allt detta inramas sedan av Östra och Västra Kvarken samt en hel del öar där Stora Fjäderägg i NO kanske är den mest kända - dels som gammal fyrplats och numer som fågelstation där ringmärkning regelbundet bedrivs under sträckperioderna vår och höst. Men hela ögruppen hyser en rik fauna och flora där karaktärsarter som smålom och trana fångar besökaren först genom sina högljudda vanor men mycket mer står att upptäcka för såväl novisen som för experten. Till detta kommer ett intressant och bra sportfiske i sjöarna men kanske framförallt i det omgivande havet. 

I framtiden hoppas vi på Holmön att reservatet skall bli den draghjälp vi behöver för att öka på besöksnäringen så att den kan bli en bärande del bland de utkomstmöjligheterna som kan erbjudas här på ön samtidigt som vi får möjlighet att visa upp vår "pärla" i Kvarken. 
 


Sidan uppdaterades senast: 2000-01-11  
© OlleNygren  
Websida