Nuvarande förbindelser till och från Holmön.

Vägverkets färja upprätthåller under seglationstiden förbindelserna till och från Holmön. Endast två turer per dag finns insatta vilket omöjliggör normal dagspendling till och från arbetet och därmed ett boende på Holmön. Under två sommarmånader finns insatt ytterligare en tur, vilket något förbättrat näringsidkarnas situation men långt ifrån tillräckligt. Vintertid när isen bildar en bro över till fastlandet upprätthålls trafiken av Ultra, Umeå Kommun. En amfibion, med plats för fyra personer, tar passagerare över isen till och från Holmön. Det innebär att all utveckling av turism- och näringsverksamhet omöjliggörs på grund av brister i kommunikationerna. 

Åter Inledningen

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2000-02-10
© HUF
Webmaster