Framtidsperspektiv på Holmön
 
Vi vill ha en stark huvudman för kommunikationerna mellan ön och fastlandet. En huvudman med resurser att lösa de kommunikationsproblem som vi idag brottas med. Vi måste få en turtäthet anpassad för våra behov och som möjliggör pendling både för vuxna och skolbarn. 

För att kunna utveckla besöknäringen måste också antalet turer över Kvarken anpassas så att de som tänkt sig till Holmön inte blir lämnade på fastlandet för att exempelvis färjan är fullsatt. Vilket händer varje sommarsäsong! Det går inte heller att bedriva konferensverksamhet på ön vintertid när fordonet endast kan ta tre passagerare per resa. Detta måste ändras. De stora investeringar som näringsidkarna inom turismområdet planerar går inte att genomföra om inte verksamheterna kan bedrivas året runt. Vi vill utveckla Holmön båda vad gäller möjlighet för unga barnfamiljer att bosätta sig på ön och utveckling av turistverksamheten, men vad gäller kommunikationerna, som är livlinan till fastlandet, står vi oss slätt. 

Ge oss verktygen att utveckla vår bygd så åtar vi oss att skapa ett paradis för rekreation, såväl för Umeås närområde såväl som för långväga turism från Sverige och övriga Europa. Sveriges största naturreservat i marin miljö ska kunna avnjutas av alla – inte bara av oss som redan bor på Holmön! 

Åter Inledningen

 

Sidan uppdaterades senast: 2000-02-10
© HUF
Webmaster