Hej! Det är vi som bor på Holmön.
Vi vill gärna presentera oss och vår fantastiska ö.

Våra pendlare och andra som behöver besöka fastlandet eller är beroende av varutransporter har idag stora problem. Men det är inte bara för vår skull som kommunikationerna måste fungera. Ön har så mycket att erbjuda sommar som vinter, så turister och fritidsboende måste få tillgång till Holmön under hela året. 

Denna presentation har alla på Holmön bidragit till att sammanställa, barn och gamla, alla är vi överens om att Holmön inte bara ska överleva. Vi ska utvecklas och med vårt arbete placera oss på Europakartan. 
 

Här är några av oss samlade på skolan för att diskutera vad vi kan göra för vår framtid här ute på Holmön. Resultatet har bl a blivit denna webpresen- tation som även finns i tryckt form.

Kommunikationsproblemen mellan Holmön och fastlandet är ett bekymmer som vi dragits med under många år. Osäkerhet och brist på långsiktiga beslut har omöjliggjort den satsning som krävs av oss Holmöbor. Vi befinner oss mitt i en strukturomvandling som innebär att vissa områden på den svenska landsbygden kommer att dö ut. Vi på Holmön tänker göra allt för att inte behöva tillhöra den skaran. 

Vårt unika läge, som den enda ön längs den Svenska kuststräckan från Haparanda i norr och Gotland i söder, som har både skola och servicehus för de äldre. Till detta kommer närheten till Umeå vilket ger möjligheter som krävs för en långsiktigt bärkraftig utveckling. Pendlingstiden mellan Holmön och Umeå behöver inte vara längre än för dem som pendlar inom Stockholmsområdet varje dag. Det är kommunikationerna som avgör. 

Med IT tekniken till hjälp går det utmärkt att bedriva företag på Holmön. Värre är det för de företagare som kräver godstransporter för sin verksamhet. Viktigast av allt är kanske ändå att mat-, medicin- och sjuktransporter fungerar. Kaplangården, servicehuset för äldreboende är idag öns största arbetsplats. 

Vi har redan idag, trots vårt ringa antal boende, en bred kompetens inom olika arbetsområden. Högutbildade akademiker med anknytning till Umeås Universitet ger oss en värdefull komplettering till den mer hantverksbetonade, praktiska kompetensen som finns här på Holmön sedan gammalt. Allt detta ger oss goda möjligheter att skapa ett livskraftigt centrum för kultur- och naturturism. Idéerna och viljan finns om vi bara får hjälp med de resurser som krävs. 

De utvecklingsavtal som nu ska tecknas mellan länen och regeringen pekar entydigt på att de utvecklingsstråk som skapas i första hand kommer att hamna där det finns en tillväxtpotential för näringslivet och därmed nya arbetstillfällen. Holmön har goda möjligheter att bli en del av dessa tillväxtstråk. Vi kommer med all kraft att arbeta för att Holmön och Umeå ska bli en av vinnarna i "utvecklingsracet"! 
 

Med hälsning från alla oss som bor på Holmön "Sveriges soligast ö"!

  Återtill menysidan

 


Sidan uppdaterades senast: 2000-02-10
© HUF
Webmaster