Hej, här är vi, Irina och Nadja, och hälsar på hos fåren. Det är vår moster Åsa som har fåren och vi brukar hjälpa till att sköta om dom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åter Inledningen

Ö-Miljö

Företaget Ö-miljö bedriver landskapsvård med ca 90 avelstackor av lantras. Ca 65 ha småbruten åkermark hålls fri från sly dels genom bete, dels genom slåtter och lite spannmålsodling. Med hjälp av Miljöstöd ges möjlig-het att hålla kvar den ålderdomliga stilen på bykärnan med de små åkerlapparna insprängda mellan de faluröda husen. 

Till Holmön fraktas årligen ca 10 ton foder och utsäde. Detta måste lastas om flera gånger, ibland för hand eftersom färjan inte kan ta en ordinär lastbil ombord. En vanlig traktor med släp ryms inte heller. 

Förutom en trevlig landskapsbild produceras förstås kött och ull. Ca 120 djur går varje höst till slakt. De transporteras lösa och levande på akterdäck på färjan till fastlandet där slakteribilen möter, för vidare transport till Skellefteå. Kropparna återtas sen för egen styckning, förädling och försäljning. Ullen är en biprodukt, bara den från lammen tas tillvara och spinns till garn i Finland. 

Den andra delen av företaget tar hand om vad de tvåbenta invånarna lämnar efter sig. Detta delas upp i brännbara och icke brännbara sopor, glas, miljöfarligt avfall, organiskt komposterbart avfall, slam och latrin. Sedan 1997 drivs ett komposteringsprojekt tillsam-mans med tekniska kontoret, Umeå Kommun. Det färdiga materialet går direkt tillbaka till de kunder som deltar i projektet. Detta har medfört att mängden avfall som transporteras till fastlandet har minskat radikalt. Renhållningsdelen av Ö-Miljö har en deltidsanställd på årsbasis. 

Ö-MILJÖ Åsa Engman


Sidan uppdaterades senast: 2000-03-28
© HUF
Webmaster