Friluftsaktiviteter såväl vinter som sommar ingår i verksamheten

Åter Inledningen

Damina

Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot service- och konsultverksamhet inom nedanstående områden. 
 

  1. Transporter med båt, bil och snöskoter
  2. Småskalig datoranvändning t ex råd för nyinköp, konfigurering, websidor
  3. Rörligt friluftsliv av "gör-det-själv"-typ
  4. Rådgivning för ekologiskt anpassad energi-, avfalls- och avloppshantering för hushåll som saknar anslutning till kommunalt system
  5. "Gör-det-själv"-hushållning med bl a fiske och fiskförädling
  6. Drift och skötsel av Jongården

Olle Nygren


Sidan uppdaterades senast: 2000-03-28
© HUF
Webmaster