Sportfisket vintertid

Den vanligaste formen av sportfiske under vintern i Norrland är den populära "kikpimplingen". Vanliga fiskarter är sik, harr, havsöring samt abborre. Holmöarna är rikskänt för sina extremt stora harrar, som har en väldigt stor attraktionskraft bland hängivna sportfiskare. Tyvärr är det förunnat ett fåtal, då kommunikationerna är mycket bristfälliga. De turer som går med hydrokopter eller snöskoter över Kvarken, är i stort sett reserverade de bofasta och stugägare. Övriga gör sig knappt besvär då återresa ej garanteras och den som kör dessa fordon ej får ersättning för extraresor. Faktisk kostnad är orimlig att ta ut. Ett annat bekymmer är att sportfiskare även behöver transporter till fiskeställena på Holmön, guidning samt logi. Det finns ingen som vågar investera i dessa näringar med så osäkra kommunikationer och det är synd då det skulle vara mycket fina utkomstmöjligheter. 

Med bättre kommunikationer och framför allt större personkapacitet så skulle det vara ett mycket populärt utflykts- och semestermål vintertid som bland sportfiskare skulle bli populärare än fjällen. Intresset från Finska sidan är mycket stort. Näringsidkarna på Holmön måste få möjligheter att även få inkomster på annan tid än tre sommarmånader. Idéerna finns men utan bättre transporter så blir dom inte realiserade. 
 
 

Åter Inledningen


Sidan uppdaterades senast: 2000-02-10
© HUF
Webmaster