Hamnföreningens styrelse - äldre notiser

  Tillbaka till Hamnföreningens sida

2017-04-10
Styrelesmöte den 17 april.

Har du någon fråga du vill att styrelsen ska diskutera? Ta då kontakt med någon i styrelsen som kan ta upp frågan vid mötet.
2016-09-13
Invigning av cykelboden

På lördag den 17 september inviger vi cykelboden i Byviken [Läs mer]
2016-07-01
Kallelse till årsstämma

Hamnföreningen håller årsstämma på Båtmuseet den 16 juli kl 10.00.
[Läs mer]
2016-05-10
Arbetsdag den 21 maj
På lördag den 21 maj har Hamnföreningen en arbetsdag i Byviken. Samling vid föreningens garage kl 10. På programmet står bl a utsättning av Y-bommar, markarbeten med kratta på stranden (bl a där stenhögen legat mm), städa bort cyklar, avverka träd mitt emot affären, förbereda för nya cykelhuset. Arbetsplan kommer att sättas upp vid garaget [Läs mer].

2016-05-10
Flyttning av cyklar
För att städa upp och bereda plats för nya cykelhuset har styrelsen beslutat att flytta cyklar och vagnar, som förefaller att inte nyttjas regelbundet. Dessa kommer att flyttas till en plats utanför Återvinningsgården. Använder du din cykel/vagn regelbundet bör du märka upp den så att den inte flyttas. Flyttningen kommer att ske under arbetsdagen den 21 maj. [Läs mer]

2016-05-04
Styrelsemöte

På lördag den 7 maj har hamnföreningen styrelsemöte kl 10. Har du någon fråga du vill att styrelsen ska behandla kontakta ordförande Olle Forsgren.

2016-03-10
Styrelsemöte
På Långfredag den 25 mars har Hamnföreningen styrelsemöte kl 10.00. Har du någon fråga du vill att styrelsen ska behandla kontakta ordförande Olle Forsgren.

2015-07-19
Årsmöte 2 augusti

Hamnföreningen håller årsmöte den 2 augusti kl 10.00 på Båtmuseet.
[Kallelse] [Dagordning]
2015-05-05
Arbetsdag i hamnen 16 maj

Samtliga medlemmar i Hamnföreningen uppmanas att komma till arbetsdagen. Enligt stadgarna ska man utför en arbetsdag/år. Arbete som ska utföras i år är bl a städning, slyröjning, städning av servicehuset och dasset, plantering i lådorna samt förberedelser för att flytta ”infotrekanten” till hamnplan.
2013-11-27
Återupptag av ajournerat årsmöte
Måndag den 9 december kl 18.30 på Stadshuset i Umeå med ingång från huvudentrén. Ärenden:
-
Årsredovisning
-
Sommarteater
-
Övriga frågor
2013-08-16
Båtupptagsramp på östra sidan

Nu är en båtupptagsram på östra sidan i Byviken färdigställd. Alla uppmanas att använda denna.
2013-08-16
Förslag till scenbygge i Byviken

Holmö sommarteater föreslår att en permanent scen byggs i Byviken på Hamnföreningens mark. Alla och envar är välkommna att lämna synpunkter och kommentarer.
Läs mer
2013-07-16
Hamnföreningen årsmöte

Holmön Byviken Ekonomisk förening håller årsmöte den 31 juli kl 19.00 i Holmöns skola. Dagordning enligt stadgarna.
2013-07-09
Byviken utan felparkerade bilar

Nedanståernde bild från lunchtid den 6 juli. Nu verksr det som vi alla lärt oss göra rätt.2013-06-26
Handlingsplan

Nu finns årets handlingplan att ladda ner som PDF
2013-05-14
Hamnvärd

Även i sommar vill vi engagera ungdomar på Holmön som Hamn-värdar. Arbetsuppgifterna är att ta upp hamnavgift, städa i service-byggnaden och utedassen, klippa gräs och sly samt svara på frågor från besökare. Vi planerar att ha hamnvärdar från midsommer till efter visfestivalen. Är du intres-serad av att arbeta som hamnvärd kontaktar du Olle Nygren, olle@damina.se, tel 070-6636706
 
2013-05-14
Städdag i Hamnen
Lördag den 25 maj.
Ta med utrustning som t ex krattor, räfsor, röjsåg och dyl. Vi träffas på Hamnplan kl 9.00. De som kommer med färjan ansluter. Korv med bröd serveras utanför affären vid 12.30 tiden.
2013-05-01
Årmötesprotokoll

Nu finns protokollet från årsmötet 2012 tillgängligt under mötesanteckningar nedan
2012-08-06
Självbetjäning

Fr o m idag gäller självbetjäning för hamnavgiften i Gästhamnen. 
2012-07-09
Vattenläckan lagad

Vattenledningen är nu lagad och vattnet till gästhamnskajen och stora kajen samt Båtmuseet är nu åter påkopplat.
120705
Avstängt vatten
Vattnet ut till gästhamnsbryggan och kajen vid färjan samt till Båtmuseet är avstängt p g a en skada på vattenledningen. Då dykare behövs för att laga ledningen kan reparation först ske nästa vecka. Vatten finns i Servicebyggnaden och vid affären.
120703
Årsmöte
Hamnföreningen kallar till årsmöte den 21 juli kl 10.00 på Holmöns skola. Dagordning enligt gällande stadgar.
120702
Handlingplan för 2012
[Se handlingplanen]
120605
Hamnvärdsjobb

Hamnföreningen söker ungdomar som vill vara Hamnvärd under sommaren från 20 jun - 5 aug. Din uppgift är att ta upp hamnavgifter morgon och kväll. Dubblering sker vid Postrodden och Visfestivalen. För mer information och ansökan kontakta Olle Nygren, 070-6636706. 
120429
Arbetsdag
Vid styrelsemötet den 28 april bestämdes att Hamnföreningen ordnar en arbetsdag lördag den 2 juni. Medlemmarna uppmanas planera in den dagen för en arbetsinsats till föreningen
120429
Skador på gästhamnskajen
För några veckor sen kom en större båt in till Byviken för att söka nödhamn. Den hade problem med maskineri och styrning. Det blåste kraftigt från syd och när båten skulle angöra körde den in i både piren på västra sidan och i gästhamnsbryggan längst ut mot pirhålet. Stenarna på piren där fyren står har ruckats ur läge. Gästhamnsbryggan knäcktes och de stålbalkar som bryggan vilar på bjödes kraftigt. Det innebär att dessa balkar måste bytas. Yttre delen av kajen kommer därför att vara avstängd tills balkarna kan bytas och trädäcket läggas till-baka. Förhoppningsvis kan repara-tionen bli klar innan industrise-mestern. Båtägaren kommer att stå för reparationerna och Trafik-verket kommer att åtgärda piren och fyren.
120323
Gamla Hamndasset är till salu
Hamnföreningen säljer gamla dasset i Byviken (västra sidan) för 2000 kr eller till högstbjudande. Anbud lämnas till Benny Brakander senast fredag den 27 april 2012. Frågor besvaras av Benny Bra-kander, säkrast på mobil 0705927379 eller epost: bbrakander@hotmail.com

110905
Arbetshelg gemensamt med HAEF
Hamnföreningen kallar till arbets-helg tillsammans med HAEF den 17-18 september. Bryggor och y-bommar ska rustas för vinter. Vidare behövs allmän städning och kanske lite slyröjning. Vi påminner även om årstämmans beslut om arbetsplikt denna höst och kommande vår. För de som inte kan eller vill göra sitt arbetspass utgår en avgift på 100 kr. 

110709
Handlingsplan för 2011
Se flygfoto med årets handlingplan.

110509
Påminnelse om
Arbetshelg
Vi påminner om arbetshelgen den 14-15 maj.

110502
Arbetshelg
Nu är våren här med stormsteg och det finns mycket att förbereda inför sommare. Det är Y-bommar som ska monteras, städas och röjas mm. Hamnföreningen kallar därför medlemmarna till en arbetshelg den 14-15 maj.

100902
Årsmötesprotokoll

Nu finns årsmötesprotokollet för 2010. [Läs mer ]

100705
Handlingsplan och årsmöte

Nu finns handlingplanen för 2010. Den kommer att anslås på föreningens anslagstavlor och finns här på föreningens websida under rubriken "Viktiga Dokument".
Vi påminner också om årsmötet den 10 juli kl 10.00.

100615
Hamnvärd

Hamnföreningen kommer som tidigare år att anlita ungdomar som hamnvärdar från midsommar till efter Visfestivalen, d v s under sex veckor (vecka 25-31, 21/6-8/8)Jag kommer att boka in dubbla värdar midsommar-, postrodds- och visfestival-helgen. Blir det fler än åtta (inkl dubb-lering), som anmäler sig, kommer veckorna att fördelas enligt först-till-kvarn. De som är intresserade kan anmäla sig till mig. Ange då vilka veckor du helst vill jobba. 
Anmälan till olle.nygren@holmon.com.

100526
Fördelning båtplatser
Fördelning av båtplatserna för säsongen 2010 har skett. Sökande har fått bekräftelse per e-post. Dock har en del inte ansökt i år per e-post, har ogiltiga e-postadresser eller inte angett sin e-postadress tidigare. Har ni inte fått tilldelning per e-post, kontakta Leif på kvarken@holmon.com  snarast.

100518
Arbete med gästhamnkajen och båtplatser på östra och västra sidan

Nu återstår ca 15 dagsverken för att slutföra arbetet med gästhamnskajen och de nya båtplatserna på östra och västra sidan. Det som främst återstår på gästhamnskajen är att skruva fast förtöjningsringar och täckbrädor på kantbalken. På nya kajen ska Y-bommar och förtöjningsringar monteras och på västra sidan ska Y-bommar monteras Styrelsen uppmanar medlemmarna att avsätta några timmar på lördag och/eller söndag den 22-23 maj samt den 29-30 maj. Hjälps vi åt går det fort. Säsongen börjar snart och den 1 juni måste allt vara klart. Är det inte klart finns heller inga båtplatser.

100428
Påminnelse om båtplatsanmälan
De som är intresserade av båtplatser ska så snart som möjligt anmäla detta till hamnfogden Leif Eriksson. Anmälan bör göras via e-post eller SMS.
e-post: kvarken@holmon.com
SMS: 070-2690125

100428
Sista brädorna på plats

I lördags den 24 april spikades de sista brädorna i det nya bryggdäcket till gästhamnskajen.

Nu återstår att montera tillbaka el och vatten samt täckbrädor. Sen ska y-bommar monteras på nya kajen på gästhamnssidan. 


100417
Möte för båtfolk

Umeås förenade båtklubbar inbjuder till informationsträff Lördag den 24 april hos 4-säsonger på Ön [Läs mer ]

100412
Bilder från arbetet med gästhamnen
Arbetet med gästhamnskajen inleddes lördagen den 10/4. Arbetet bedrevs vid ett antal stationer med några man på varje station.
1. Demontering av gammalt deck och spikreglar
2. Spikslagning av gammalt virke
3. Demontering av gammal kantbalk
4. Montering av ny kantbalk
5. Montering av spikreglar för decket
6. Tillkapning av deckvirke
7. Framkörning av nytt virke och bortkörning av gammalt virke
8. Fastspikning av av det nya decket
Under dagen demonterades allt deckvirke och all kantbalk samt all ny kantbalk monterades och ungeför 1/4-del av decket spikades fast.
 
Demontering av gamla trävirket
 
Montering av ny kantbalk
 
Nytt deck läggs på kajen

100404
Arbete med gästhamnen
Samtliga medlemmar uppmanas hjälpa till med bytet av virke till gästhamnskajen. Det gäller att passa på medan man kan stå på isen. Arbetet görs lördagar och söndagar fr o m kommande helg. Medtag spade, kofot och hammare.

100403
Anmäl intresse för båtplats
De som är intresserade av båtplatser ska så snart som möjligt anmäla detta till hamnfogden Leif Eriksson. Anmälan bör göras via e-post eller SMS.
e-post: kvarken@holmon.com

SMS: 070-2690125

091110
Intagna prickar
De röda och gröna prickarna som markerar farleden till Stora Fjäderägg är nu intagna för säsongen. De kommer åter att sättas ut efter islossningen i vår.

091103
Styrelsens verksamhetsplan
V id styreslemötet den 26 oktober antog styrelsen en verksamhets-plan för det interna styrelsearbe-tet. Enligt denna plan ska styrel-sen hålla fyra möten mellan varje stämma och vid dessa möten ska speciella ärenden avhandlas.
[Läs verksamhetsplanen

090916
Arbete med nya kajen på östra sidan
Det är mycket viktigt att färdig-ställa nya kajen på östra sidan. Det är bråttom så inte högvatten och höststormar eroderar den nygrävda kanten innan den är säkrad. De arbetsuppgifter som fattas är snickeriarbeten med att klä de ingrävda stolparna med plank samt att göra en betong-gjutning av standbanken. Dessutom behövs fylljord krattas ut på marken. Styrelsen uppmanar medlemmarna att hjälpa till med detta arbete nu till helgen. Mer information och anmälan till Leif Eriksson, på tel 070 -2690125

090907
Varning upphävs!!!

Den gröna pricken strax söder om Smonkstenen, som hamnta fel, har nu flyttats tillbaka till sin korrekta plats.

090828
Varning!!!

Den gröna pricken strax söder om Smonkstenen har flyttat sig norrut över djupgrova till strax norr om Jon-Lars ögern. OBS! Kör inte  navigationsmässigt på "rätt sida"  om pricken där den står nu. Det är grunt där!

090705
Inga bilar på hamnplan i juli

Hamnföreningen kommer att grusa och markplanera på västra sidan i Byviken under juli månad. Vi vädjar därför till alla bilägare att flytta sina bilar från hamnplan på västra sidan av Byviken. Det gäller området på båda sidor om vägen

090704
Kallelese till årsmöte

Hamnföreningen håller årsmöte den 19 juli kl 10.00 på Holmöns Skola [Läs mer ]

090615
Inga bilar på hamnplan efter Midsommar

Hamnföreningen kommer att grusa och markplanera på västra sidan i Byviken efter Midsommar. Vi vädjar därför till alla bilägare att senast till Midsommar flytta sina bilar från hamnplan på västra sidan av Byviken. Det gäller området på båda sidor om vägen

090429
Virkesutskeppning påbörjas

Norra Skogsägarna (NS) anlände idag på morgonen för att påbörja utskeppningen av virket i Byviken. Enligt vårt av tal med NS ska virket vara utskeppat till den 12 maj och området avstädat till 12 juni.

090413
Hamnföreningen ordnar majbrasa
Hamnföreningen har fått löfte av Johan Nyberg att årets majbrasa blir på en bra plats på Pangets mark. Villkoren är att bara ris, papp och trä utan järnföremål får forslas dit. För övrigt material hänvisas till återvinningsgården. OBS! Påträffas oönskat material i brasan så kommer den inte att tändas. Johan vill ha hjälp med att bli av med ris från sin avverkning längs vägen, så där behövs frivilliga i förväg. Ris får fraktas dit tidigast den 18 april.

Brasan kommer att tändas tidigare än förr (ca 18.30-18.45). Panget kommer att vara öppet under kvällen. Genom att tända tidigare slipper vi även eldbevakning långt in på natten. Hamnföreningen har ansvaret för avstädning efteråt. Vid frågor om plats och material till brasan kontakta Leif Eriksson, tel 090-2690125.


090413
Hamnföreningen kallar medlemmar
till arbetsdagar i Byviken.

Det finns flera projekt som ska genomföras innan säsongen startar.

Två av bryggorna ska förses med nytt trävirke och y-bommar ska monteras mellan dessa

En ny trapp upp till stora kajen ska byggas

En arbetsflotte ska byggas för att kunna sätta ut bojar och sänken

Längre fram då snön försvunnit ska arbete på västra sidan med röjning ovanför vägen och planering av hamnplan fortsätta. 

Vi avsätter tid de kommande
lördagarna med början från kl 9. En del kan på fm andra vill komma lite senare. Första lördagen blir den 18/4.


090329
Mer jobb

Utsättning av prickar för farleden Byviken-Stora Fjäderägg. Arvode utgår. För mer information kontak-ta Leif Eriksson, 070-2690125, eller Olle Nygren, 070-6636706.

090324
Sommarjobb

Precis som förra sommaren erbjuder vi ungdomar sommarjobb som hamnvärd. Arbetet gäller tre två-veckorsperioder från 19 juni till 2 augusti. Arbetsuppgiften är att ta upp hamnavgift från gästande båtar och svara på besökandes frågor. Arbetstiden uppskattas till ca 1-2 tim/dag. Ersättningen är 150 kr/dag. Anmäl ditt intresse senast 15 maj till Olle Nygren, 070-6636706, Leif Eriksson, 070-2690125, eller Benny Brakander, 070-5927379.

090324
Planerade projekt där det behövs ideellt arbete

Vid styrelsemötet idag togs beslut om att genomföra ett antal nödvändiga projekt i Byviken under våren och försommaren. Det är viktigt att medlemmarna är med och hjälper till att genomföra dessa projekt. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar som har möjlighet att delta i detta arbete. Följande projekt är planerade:

1. Renovering av två bryggor på västra sidan med nytt virke och montering av y-bommar samt en ny trapp upp till stora kajen. Snickeri-, betong och järnarbete. Huvuddelen av detta arbete bör klaras av medan man kan stå på isen och jobba och ska vara helt klart till 1 juni.

2. Arbetsflotte. Både snickeri- och och järnarbete. Bör vara klart till 1 juni.

3. Bänkar vid gästhamnsbryggan. Mest snickerijobb. Bör vara klart till högsäsongen.

För mer information och anmälan kontakta hamnfogden Leif Eriksson på tel 070-2690125 eller e-post till kvarken@holmon.com  


090324
Rapport från styrelsemötet

- Vid styrelsemötet idag togs beslut om en ny handlingsplan för 2009 [Läs mer ]
- Beslut togs om att genomföra ett antal projekt under våren och försommaren (se ovan)
- Beslut togs även att ta ut samma båtplatsavgifter som förra året d v s 350 kr för båtlänning, 500 kr för bojplats med fören mot brygga eller bryggnock eller mellan y-bommar samt 700 kr för plats med långsida mot brygga

090319
Planenring av ombyggnation av bryggor

På lördag fm 21/3 kl 8.30 samlas de medlemmar som vill hjälpa till med ombyggnation av två bryggor på västra sidan. Mötet avser endast planering. Mer info lämnar Hamnfogden Leif Eriksson tel 070-2690125.

090208
Båtplatser i sommar

De medlemmar som önskar båtplats i sommar ska anmäla detta till Hamnfogden Leif Eriksson senast den 30 april. Anmälan bör helst ske skrifltigt via sms eller e-post.
SMS till 070-2690125
e-post till kvarken@holmon.com

090208
Rapport från styrelsemöte

Vid styrelsemötet den 5 februari diskuterades bl a följande:
- De medlemmar som inte betalt sina avgifter kommer vi att ta personlig kontakt med.
- Ombyggnation av 2 bryggor på västra sidan kommer att göras i vinter. Nu går det att stå på isen.
- Beslut togs om att avätta marlk för att arrendera ut till HAEF för den nya affären
- Beslut togs om handlingsplan 2009, som kommer att anslås i Byviken och på websidan
- Medlemmar som önskar båtplats i sommar ska anmäla detta senast 30 april.  

081115
Virkestransporter

Norra Skogsägarna (NSÄ) har träffat avtal med Hamnföreningen om utskeppning av virke via gästhamnen. Det rör sig om tre pråmlass som innan vintern ska skeppas ut. I avtalet ingår att NSÄ även städar av och återställer marken och de eventuella skador som uppstår. Avtalet ger en bra intäkt till föreningen.

081114
Rapport från styrelsemötet

Vid styrelsemötet den 5/11 avhandlades bl a följande
- beslöts att nu i vinter bygga om 1-2 bryggor på västra sidan och sen utvärdera resutatet innan fler bryggor byggs om
- inkomsten från gästhamnen under sommaren 2008 blev ca 15000 kr
- det är många som ännu inte betalt sin medlemsavgift. De som vet med sig att man glömt betala uppmanas göra detta
- Arbetet med nya kajen fortskrider
- Hamnföreningen kommer att ta över och sköta utprickning till Fjäderägg

080922
Rapport från styrelsemötet

Vid styrelsemötet den 21/9 beslöts att utnyttja befintliga medel från uthyrning av båtplatser för att skapa fler båtplatser genom att bygga den föreslagna nya kajen på östra sidan samt att börja renovera och smala av befintliga bryggor på västra sidan. Arbetet kommer att utföras vid arbetsda-gar för medlemmarna. Platser för korttids-P kommer att märkas upp och en handlingplan för 2009 kommer att fastställas med bl a en arbetsgrupp som ska ta fram plan för hur marken ovanför vägen på västa sidan bästa ska utnyttjas. Vidare kommer arrendeavtal att upprättas med de som har byggnader på föreningens mark.

080728
Vision för Hamnen

Olle Forsgren har tagit fram ett förslag till hur hamnområdet i Byviken kan utvecklats. Förslaget är förankrat i styrelserna för Hamnföreningen, HUF, HAEF och Holmöns Samfällighetsförening.  Föreningarna kommer under året att förankra förslaget med sina medlemmar. [Se förslaget (OBS filen är 1,8 MB)]

080719
Viktiga dokument

Vi har nu samlat ett antal viktiga dokument under en egen rubrik. Se mittkolumnen.

080714
Inför årsstämman

Styrelsen har nu sammanställt årsredovisningen för verksamhetsåret 2007-01-07--2008-04-30. En färdig arbetskopia utan underskrifter finns nu tillgänglig [Läs mer ]. Årsredovisningen i orginal med underskrifter kommer att finnas tillgänglig vid årsstämman.

080702
Grusning av nya parkeringen

Vi har i dagarna fått information om att nya parkeringen kommer att grusbeläggas under v 29, d v s 14-18 juli. Det innebär att parkeringen måste tömmas på fordon under denna vecka. Styrelsen har därför kommit överens med HUF om att det ska vara tillåtet att parkera i Byviken under grusningsarbetet. Därefter kommer det åter att bli begränsade möjligheter att parkera i Byviken.


080625
Information angående bilparkering i Byviken

En av de mest angelänga åtgärder som föreningens medlemmar fram-förde i vår enkät var att se till att "bilarna försvinner från Byviken".
Styrelsen har nu tagit fasta på detta och dels fört in det i handlingsplanen och dels påbörjat denna process genom att sätta upp "röda lappar" på de bilar som stod parkerade i Byviken före midsommar. De röda lapparna har nu visat sig väcka upprörda känslor.
Styrelsen är väl medveten om att antalet bilplatser som finns på "nya" parkeringen är i underkant. Hamnföreningen har inte heller för avsikt att förvisa någon från Byviken och kommer därför att anvisa en temporär yta för bilparkering, som komplement till "nya" parkeringen, tills skrotbilar mm avlägsnats och frigjort fler platser på "nya" parkeringen.
Det är också viktigt att införa gemensamma regler för hur de tillgängliga parkeringsytorna ska användas. Hamnföreningen föreslår därför att:
i) inga avställda fordon tillåts parkera i Byviken eller på "nya" parkering
ii) fritidsboende (och andra) som vill vinterparkera sina bilar upp-manas göra detta på sin egen gård.
iii) Hamnföreningen har dessutom för avsikt att anvisa ett mindre antal P-platser för korttids-parkering nära kajen för de som åker in till stan över dagen.
Med detta klarläggande hoppas vi att de flestas uppröda känslor blir lugnade. 


080603
Information angående uthyrning av båtplatser

Hamnföreningen kommer att hyra ut båtplatser fr o m 1 Juni 2008. Hyresavtalen kommer att löpa fram t o m 31 maj 2009. I hyresavtalet kommer att framgå att under Postrodden kommer platser att upplåtas för gästande båtar som tidigare år, d v s mellan och utanför de platser som nu hyrs ut på västra sidan följebåtar under postrodden och på östra sidan övriga gästande båtar.  Uppmärkning och fördelning av båtplatser kommer att ske inom kort. Hamnfogden Leif Eriksson kommer att anvisa plats och skiva avtal. När du fått en tilldelad plats ska betalning ske inom 10 dagar. Betalning ska göras till föreningens bankgirokonto. Glöm inte ange namn på girotalongen eller i meddelandefältet om betalning sker via Internet. Kvitto från bank eller betalningsbekräftelse från Internet gäller som bevis för betalning. Behöver du fakturaunderlag för egen bokföring kontakta Dennis Jensen.  


080520
Gästhamnsvärd i sommar

Hamnföreningen erbjuder sommarjobb som gästhamnsvärd till ungdomar på ön. Arbetet gäller fyra två-veckorsperioder från 16 juni till 10 augusti. Arbetsuppgiften är att ta upp hamnavgift från gästande båtar och svara på besökandes frågor. Arbetstiden uppskattas till ca 1-2 tim/dag. Ersättningen är 150 kr/dag. Anmäl ditt intresse senast 1 juni till Benny Brakander, 070-5927379, Leif Eriksson, 070-2690125, eller Olle Nygren, 070-6636706.


080427
Städdag genomförd

Hamnföreningens städdag är nu genomförd. Kring 25 medlemmar deltog och röjde sly, plockade skräp mm i Byviken. Majbrasan fick mycket mer bränsle och flera sopsäckar med skräp kunde lämnas till Återvinningsgården.
[Se bilder ]


080424
Handlingsplan

Hamnföreningens styrelse har nu vid senaste styrelsemötet beslutat om en handlingsplan för olika aktiviteter och arbeten i Byviken. Handlingsplanen presenteras här sammanfattad på en bild över Byviken och kommer även att anslås nere i Byviken och vid affären.
[Läs mer ]


080421
Städdag i Byviken

Nu är våren här! Hamnföreningen inbjuder medlemmar och övriga
intresserade till städdag i hamnen på lördag den 26/4 med start kl. 11.30. Föreningens handlingsplan för kommande aktiviteter i hamnen kommer också att presenteras.
Utrustning - ett gott humör. Efter arbetets slut bjuder
Hamnförengen på kaffe och  grillning [Läs mer ].


080418
Båtplatser i sommar, förtydligande

Intresset för båtplatser är stort. Vi måste poängtera följande:

- Anmälan/ansökan om båtplats får ej sker muntligt.

- Grundvillkor för båtplats är att man är delägare/medlem i Hamnföreningen och har fullgjort årlig första medlemsavgift för 2007 till juli 2008. 

- Stoppdatum för anmälningar är 1 maj.
- Anmälningar efter 1/5 läggs sist i kön, oavsett om man har haft plats tidigare.
- Tar det slut så gör det.


080413
Båtplatser i sommar.

I väntan på att fler båtplatser kan byggas kommer föreningen att hyra ut befintliga båtplatser under 1 år i taget.
Priser per år är:
- Båtlänning el landplats 350 kr
- Egen boj vid förtöjning mot brygga eller bryggnock 500 kr (båtägaren håller boj/vikt själv)
- Bryggplats långsida 700 kr
- Plats vid stora kajen 1 400 kr
Anmälan om båtplats görs snarast till vår hamnfogde Leif Eriksson. Helst via e-post (kvarken@holmon.com ) eller SMS (070-2690125). En muntlig anmälan kan lätt glömmas bort. Det gäller även de som har plats sen tidigare i Byviken. Anmälan helst före första Maj.


080412
Enkäten

Styrelsen har nu sammanställt enkäten om hur medlemmarna vill att Byviken ska utvecklas [Läs mer ]. Styrelsen håller på att sammanställa en handlingsplan utifrån synpunkterna i enkäten. Handlingplanen kommer att presenteras här inom kort.


080204
Årsavgift

Årsstämman 2007 gav styrelsen mandat att för innevarande verksamhetsår 070501-080430 ta ut en årsavgift. Styrelsen har nu beslutat om att ta ut en första årsavgift på 200 kr per medlem. Avgiften skall betalas in till Bg 5420-1033 innan sista februari. Avgiften för nästa verksamhetsår fastställs av årsstämman till sommaren 2008.

Vill du bli medlem i föreningen betalar du din insats på 500 kr till Bg 5420-1033.

Glöm inte ange ditt namn, och e-postadress om du har, på bankgirotalongen eller i meddelande-raden om du betalar via internet.


071213
Enkäten har besvarats av 43 personer. Vi återkommer i januari/februari med en redovisning av resultatet.
”Bryggsektionen” har haft möte och diskuterat tänkbara lösningar för att utöka antalet båtplatser och hur slipen och området kring den kan rustas upp.
Föreningen har nu betalat köpet av hamnområdet (Holmö Hamn 1:1).

071112
Styrelsen är nu klar med sin förfrågan till medlemmarna. Den skickas ut som en enkät (se ovan). Med enkäten som underlag kommer styrelsen sen att presentera förslag till olika projekt och arbetsinsatser för att utveckla miljön i Byviken.

070926
Vid styrelsemötet den 25 sept konstaterades att försäljningen ännu inte är klar liksom inte registreringen i Bolagsverket.

Hamnföreningen har tilldelats plats i HUFs styrelse. Styrelsen har utsett Arne Lundqvist att representera Hamnföreningen i HUFs styrelse. 

Styrelsen kommer inom kort att skicka ut förfrågan till medlemmarna om hur de vill se utvecklingen i Byviken. Med svaren som underlag kommer arbetsgrupperna att få lägga förslag till olika utvecklingsprojekt i Byviken.


070924
Försäljningen av Hamnen beräknas vara klar inom de närmaste dagarna. Alla dokument är påskrivna och vi väntar på faktura från Kommunen.

Tre arbetsgrupper (bryggor, gästhamnen och miljön) är tillsatta och beräknas lämna första förslag till aktiviteter vid föreningens styrelsemöte i november.

Den nya styrelsen och de reviderade stadgarna är anmälda till Bolagsverket för godkännande.


Tillbaka till Hamnföreningens sida

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-05-04
© HUF
Webmaster

Operated by