Senaste Nytt!
 

Vädret Holmön

Äldre nyheter


Som Holmöportalen tidigare meddelat
Färjerederiet svarar för tafik med färja och svävare på Holmöleden. Alla andra tjänster som skoterled, helikoptertransporter, godstransporter med skoter svarar Trafikverket för och upphandlar från andra aktörer än Färjerederiet. I dessa frågor (helikopter, skoter mm) hänvisas till Trafikverket. Kontaktperson är Karin Bergenås, tel: 010-1242065, mobil: 070-7246059, e-post: karin.bergenas@trafikverket.se.
2019-02-15
Även problem med helikoptern
Det har visat sig att det är tekniska problem även med helikoptern just nu så det blev inga transporter i går em eller idag på fm. Det är oklart när helikoptern eller svävaren kan vara tillbaka i trafik.
2019-02-15
Stopp med svävaren
Tekniska problem sätter stopp för svävaren och trafiken är inställd fr o m i em. Fr o m i morgon torsdag blir det helikoptertransporter om värdet medger till svävaren är tillbaka i trafik.
2019-02-13
Trafiken med svävare inleds på måndag
Färjerederiet meddelar att trafiken med svävaren börjar på måndag morgon. Efter flera turer med ändring av turlistan gällen nu följande turlista:
Vardagar avgång från Norrfjärden 6.30, 8.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Lördag avgång från Norrfjärden 7.30, 9.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 8.00, 10.00, 16.30 och 18.30.
Söndag avgång från Norrfjärden 8.30, 10.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 9.00, 11.00, 16.30 och 18.30.
2019-02-09
Ändrad justering av svävarens turlista
Efter önskemål från Holmön har turlistan för svävaren fått en ändrad justering. Varje morgontur från Norrfjärden senareläggs med 30 min (eftersom svävaren kör fortare än färjan) och varje eftermiddagstur från Holmön tidigareläggs 30 min enl:
Vardagar avgång från Norrfjärden 6.30, 8.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Lördag avgång från Norrfjärden 7.30, 9.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Söndag avgång från Norrfjärden 8.30, 10.30, 16.00 och 18.00. Avgång från Holmön 7.00, 9.00, 16.30 och 18.30.
Det är flera fördelar med denna turlista. Tiderna passar bättre med bussens tider, pendlare kommer tidigare till jobbet och hem tidigare på em och personalen får sluta tidigare på kvällen.
2019-02-06
Information från Färjerederiet
Trafikverket upphandlar trafik med färja och svävare på Holmöleden från Färjerederiet. Alla andra tjänster som skoterled, helikoptertransporter, godstransporter med skoter upphandlar Trafikverket från andra aktörer än Färjerederiet. Färjerederiet och dess personal kan därför inte svara på frågor om annat än de som ingår i Färjerederiets avtal med Trafikverket. I andra frågor (helikopter, skoter mm) hänvisas till Trafikverket.

I dagsläget gäller personbefordran med helikoptertransporter och gods med snöskoter på skoterleden. Vädret har medgett att flygning återupptagits fr o m mån em, 2019-02-04. Peter Tornberg, tel 070-6908503, är den som svarar på frågor om bokning och flygtider för helikopter och godstransporter.

Trafiken med svävare för personbefordran kan förhoppningsvis kunna komma igång under veckan. Efter helgens snöoväder behöver leden prepareras så att svävaren kan köra utan för mycket problem med sikten och att istjockleken får växa till lite mer. Målsättningen är att trafiken ska kunna starta under veckan. Besked kommer så snart leden har preparerats och trafiken kan startas.

När trafiken startas kommer svävaren att följa färjans turlista med viss justering.
Varje tur från Norrfjärden senareläggs med 30 min (eftersom svävaren kör fortare än färjan) enl:
Vardagar avgång från Norrfjärden 6.30, 8.30, 16.30 och 18.30. Avgång från Holmön enligt ordinarie turlista.
Lördag avgång från Norrfjärden 7.30, 9.30, 16.30 och 18.30. Avgång från Holmön enligt ordinarie turlista.
Söndag avgång från Norrfjärden 8.30, 10.30, 16.30 och 18.30. Avgång från Holmön enligt ordinarie turlista.
2019-02-05
Varning!
Sikten ute på Kvarkens is är nu ofta mindre än 50 m på gund av snöfall och kraftiga vindar med snödrev. Det innebär att det kan vara svårt att se nästa käpp längs skoterleden. Det är således lätt att komma vilse. Undvik därför att ge dig ut på leden så länge sikter är så här dålig. Föret är också ganska dåligt med mycket drevsnö och drivbildning.
2019-02-03
Nu är skoterleden till Holmön öppen
Den börjar vid vändplan i Norrfjärden och går söder om färjerännan till Vintervägskroken på Holmön. Färet på leden är utmärkt med 5-20 cm snö. Lämpligt både för snöskoter och skidor.

Varning!!!
Norr om färjerännan börjar leden för svävaren. Använd INTE det leden. Svävaren orskakar sprickbildning i isen. Dessutom är isen betsyligt sämre och tunnare längs den leden.

2019-01-31
Ingen helikopter
Det ymniga snöfallet, som råder idag, har stoppat dagens helkopter flygningar. Isen växer däremot till och nu bedöms isen i västra Kvarken som fast is (läs mer i Israpporten). Isen är dock inte tillräcklg än för att öppna skoterleden, men det är nära. Sjöfartsverket har nu samtliga isbrytare igång för att assistera sjöfarten [Läs mer].
2019-01-29
Info från färjerederiet
Färjan är inställd - helikopter trafik från tisdag 29 januari fram till dess svävartrafiken kan komma igång. Helikoptern kommer att flyga, beroende på vädret, vardagar, morgon och eftermiddag, när det är ljust. Inga helgturer. För helikoptertransport gäller förtur för skolbarn, personer bofasta på Holmön och personer på väg till eller från sitt huvudsakliga arbete. Med bofasta menas de personer som har sin huvudsakliga dygnsvila på Holmön. För bokning och information om flygtider, kontakta Peter Tornberg, 070-6908503.
För information om det aktuella läget för Holmöleden prenumerera på sms-info via denna länk eller läs mer på Trafikverkets webplats under rubriken Trafikinformation.
2019-01-28
Stopp för färjan
I rådande isläge kan inte färjan forsera isen. Färjerederiet har beslutat att stoppa färjetrafiken tillvidare. På måndag inleds helikoptertrafik. Inom kort kommer Färjerederiet med mer infomation för förutsättningar för helikoptertrafiken. För bokning och information om flygtider, kontakta Peter Tornberg, 070-6908503.
2019-01-27
Färjan fick vända
I dag på morgonen med hård nordlig vind och snöfall fick färjan lov att vända på grund av issituationen. Oklart när trafiken kan återupptas. Kylan får dock isen att växa till. Isen är dock inte tjock nog än för att öppna skoterleden, men det närmar sig.
2019-01-26
Färjan igång igen och Kvarken är avlyst
Under måndagskvällen kom isbrytaren Thetris och assisterade Capella med att bryta upp rännan. I dag på morgonen gick fäjan åter med en senarelagd tur och väntas gå enligt tidtabell i eftermiddag. Dessutom har nu Sjöfartsverket avlyst västra Kvarken för nord-sydlig fartygstrafik. Det innebär att arbetet med att staka skoterleden kan påbörjas idag.
2019-01-22
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2019-01-21
Isen ställer till det
Eftermiddagens turer med färjan är iställda p g a ishinder. Ny prognos om kommunikationen väntas komma i morgon ca kl 13.00.
2019-01-20
Israpporten
Nu börjar israpporten för denna vintersäsong. Gå till Israpporten.
2019-01-16
Info om bredband
Som informerats om tidigare har Umeå Energi planerat en fiberutbyggnad på Holmön, under förutsättning att tillräckligt många avtal tecknas. Trots intensiv bearbetning och uppskjutet sista datum för detta, så har inte tillräckligt många avtal tecknats. Detta innebär att den tilltänkta fiberutbyggnaden inte kan finansieras och därför ej kommer kunna genomföras.  
Vi kommer därför att se över möjligheten att erbjuda er en annan lösning. Ny teknik har gjort att det idag finns radiolösningar som fungerar mycket bra. Vi kommer att kolla med PTS om en sådan radiolösning kan godkännas som alternativ samt med Jordbruksverket om den är bidragsberättigad. Vi kommer att begära in anbud på en radiolösning som erbjuder minst 100 Mbit/s till alla kunder (dvs samma hastighet som hade varit möjlig med fiber). När vi fått in uppgifter från PTS samt priser från leverantörer kommer vi gå ut med vidare information huruvida detta alternativ kommer kunna erbjudas på Holmön eller ej och hur vi kommer gå vidare med detta.  
Vi hoppas på att detta kommer vara genomförbart och så snart vi har något besked att ge kommer ni bli kontaktade via mail.
2019-01-09
Färjan går igen
Fr o m turen kl 8 från Norrfjärden går färjan eneligt tidtabell igen.
2019-01-02
Ändrade färjetider i em Uppdatering!
Eftermiddagen färjeturer tidigareläggs så att turen från Norrfjärden avgår kl 15.00 och turen från Holmön avgår kl 16.00. Anledning är inkommande hårt väder. Dessutom är första morgonturerna kl 6.00 och 7.00 i morgon 2 januari inställda.
2019-01-01

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-02-15
© HUF
Webmaster

Operated by