Senaste Nytt!
 

Vädret Holmön

Äldre nyheter


Fler inställda färjor
Färjan är inställd p g a hårt väder fram till söndag 2 december kl 10. Preliminär sluttid som kan ändras med kort varsel. 
2018-12-01
Då var det dags att pynta för advent igen, och det tyder på att vi närmar oss årets slut.
Och att även årets sommar kommit och gått. Det var en varm och solig sommar, men också jobbig för många. För oss på leden var det kämpigt med mycket folk, liten färja och täta turer. Men vi klarade det, och vårt största tack får nog gå Helena Elisabeth som troget kämpar på! Men vi vill också rikta ett tack till er öbor och passagerare som visade oss stor förståelse, peppade oss, och höll både ert eget och vårt humör uppe trots allt extra bök.

Så tack för gott samarbete under året, ha en fin jul och lycka till med 2019!
Färjepersonalen på Holmöleden.
2018-11-30
Fortsatt hårt väder och inställd färja
Färjeturerna kl 16:00 från Norrfjärden och 17:00 från Holmön är inställda. Däremot går turerna kl 18:00 från Norrfjärden och 19:00 från Holmön som vanligt. 
2018-11-30
Färjan inställd
Färjetrafiken till Holmön är inställd tills vidare på grund av hårt väder.
Uppdaterad 16:00
Alla turer idag är inställda. Preliminärt avgår första tur imorgon 30/11 kl 8.00 från Norrfjärden.
2018-11-29
Angående färjan
Färjepersonalen varnar för att turerna på torsdag em och fredag morgon kan bli inställda p g a hårt väder. Det kan även bli förskjutningar i turlistan.
2018-11-26
Info om Capella
Capella kommer att testköras 17-19 december och förväntas trafikera Holmöleden igen innan jul.
2018-11-24
Info från KOM-gruppen
KOM-gruppen och HUF har haft möte med chefen för Holmöleden.
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-11-24
Fika 1:a advent
Holmöns Röda kors krets ordnar 1:a advenstfika med lotterier på Holmöns Lanthandel. Välkomna!
2018-11-22
Info om bredband
Det har tyvärr inte visat sig finnas tillräckligt stort intresse för den lösning som Umeå Energi har presenterat för att förse Holmön med bredband via fiber och mikrovågslänk. Nu håller Umeå Energi på att "räkna på kalkyler och undersöka alternativa lösningar". HUFs arbetsgrupp för bredband återkommer då vi vet mer.
2018-11-20
 
Julbord på Novas Inn
Läs mer i kalendariet eller på Novas FB-sida.
2018-11-14
Info om Capella från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-11-12
Mer info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-11-01
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-10-28
Info om Capella
Färjerederiet meddelar detta om Capella. Det går enligt plan. De sista delarna till styrmaskinen kommer vecka 45. Det tar några dagar att montera dessa. Sen följer testkörningar och transport upp till Holmön under vecka 46. Om väder och vind tillåter och allat går som det är tänkt kommer Capella i trafik på Holmöleden igen under v 47.
2018-10-26
Frågor och svar om bredband
Vid HUF-mötet den 14 oktober framkom en del frågor som besvaras här. Frågan först och sen svaret i kursiv stil.

Vilken del av Holmön berörs? Går rykten om att ni inte kommer dra fiber till Bergudden och de fritidsfastigheter som ligger där.

Ni kan se på hemsidan vilka adresser som ingår.


Borde inte alla fastigheter få chansen att ansluta sig även om de är få och ligger långt bort?

Enligt bidragsreglerna erbjuder vi alla permanentboende som ligger inom det avgränsande området anslutning. När det gäller fritidsboende tar vi med de som är möjliga inom vår budget. Fritidshus som ligger för långt bort blir dessvärre alldeles för kostsamt och omfattande att bygga till och tas inte med.


Är alla de fastigheter utanför det planerade området uttagna från listan på 201 fastigheter?

De 201 en adresser ska alla ligga inom det planerade området och bör stämma utifrån den import vi gjort i våra system. Dock finns det ju inget system som alltid fungerar till hundra procent så någon kan ha kommit med av misstag, eller något kan ha missats, men det bör stämma ganska väl.


Många frågor kommer upp gällande grävningen, eftersom ingen vet hur långt det kan behövas grävas på deras fastighet. Finns det en maxgräns vad kostnaden kan bli för utlejd grävning?

Vi gräver alltid fram till tomtgräns. När det sedan gäller grävningen på den egna tomten så väljer man antingen att utföra den själv (man kan ju då tex köpa av en granne eller så om man vill), alternativt köpa den av oss för 250 kr/m. Eftersom vi ofta inte projekterat klart när avtal tecknas och därmed inte har möjlighet att svara på var vid tomtgräns vi kommer gräva in så har man möjlighet att ändra sitt valda alternativ när man sedan får information om hur lång grävningen kommer bli. Vårt tips är att om det blir en väldigt lång sträcka på tomten är att man försöker ordna det själv för att hålla nere priset. Köper man av oss betalar man för varje meter vi gräver.


Om en fastighetsägare ska gräva själv, hur djup bör det grävas?

Det finns en film på hemsidan som visar detta och alla kommer också få informationsmaterial om detta utskickat till sig och bli tilldelad en kontaktperson som kan svara på alla praktiska frågor kring grävningen på tomten. Djupet ska ligga på 40-60 cm.


Hur ser anslutningen ut för företag? Är företag med i underlaget (201 fastigheter)? Varför finns det inte finns kontrakt för företagare?

Företag bör vara med. Saknar någon sin adress så kan de kontakta oss så kollar vi på detta om det är någon vi kan ta med eller ej. Det finns separata avtal för företag.
 

Om en fastighetsägre redan har ett abonemang hos er för en fastighet på fastlandet, går det på något sätt kombinera avtalen för att få rabatt?

Nej, det går inte att kombinera avtal och på så vis få en sådan rabatt.


Gäller samma månadskostnad för boende på fastlander, 349kr i en månad?

Månadskostnaden för Holmön är densamma som våra ordinarie stadsnätspriser. Dvs 349 kr/ mån plus tjänsteleverantör för 100 Mbit/s.


Om inte tillräckligt många skriver avtal för att nå gränsten på 50%, kan ni ta emot finnansiering från annat håll? Till exempel om samfälligheten kan gå in med mellanskillnaden, eller om vi för dialog med Umeå kommun som kan bistå.

Det är inte något vi kan svara på i dagsläget.
 

Påverkas den trådlösa länken över havet av dåligt väder, tex regn, dimma eller snöfall?

Extremt kraftigt regn eller snö kan påverka kapaciteten. Den tilltänkta radiolänken besitter viss överkapacitet så den ska klara dåliga väderförhållanden. Det som eventuellt kan inträffa vid extrema väderförhållanden är att kapaciteten kan sjunka men det kommer inte bli avbrott i förbindelsen.


Hur mycket trafik klarar den trådlösa länken över havet av?

Minst 1 Gbit/s
. Vad gäller svar på uppskattad hastighet, ersättningar vid avbrott och dylikt hänvisar jag till vår FAQ   https://ume.net/Home/Faq samt allmänna avtalsvillkor.
2018-10-25
Städdag på affären
Nu på lördag 27 okt kl 13.00 är det läge att komma och hjälpa till att göra affären fin. Välkommen till städdag, fika och trevligt umgänge.
2018-10-25
Påminnelse om vinterparkering
För att parkering ska fungera i vinter måste en del av parkeringen snöröjas. De som vill använda bil i vinter och kunna parkera på snöröjd P-yta måste anteckna sig på en lista på affären före 15 november. De som vill parkera behöver också vara med och betala en snöröjningsavgift på 300 kr för vintern. För att veta hur stor yta som behöver snöröjas måste samtliga som avser att parkera i vinter anmäla sig på listan på affären.
2018-10-14
Info från Holmö sommarteater
Höstföreställning. Läs mer på deras webplats.
2018-10-11
Ny info från färjan
Färjan är lagad och går enligt tidtabell. Alla turer idag går utan kallelse.
2018-10-06
Info från färjan
Färjan inställd i dag på em p g a tekniska problem.
2018-10-05

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-12-01
© HUF
Webmaster

Operated by