Senaste Nytt!
 

Vädret Holmön

Äldre nyheter


Israpporten
Nu börjar israpporten för denna vintersäsong. Gå till Israpporten.
2019-01-16
Info om bredband
Som informerats om tidigare har Umeå Energi planerat en fiberutbyggnad på Holmön, under förutsättning att tillräckligt många avtal tecknas. Trots intensiv bearbetning och uppskjutet sista datum för detta, så har inte tillräckligt många avtal tecknats. Detta innebär att den tilltänkta fiberutbyggnaden inte kan finansieras och därför ej kommer kunna genomföras.  
Vi kommer därför att se över möjligheten att erbjuda er en annan lösning. Ny teknik har gjort att det idag finns radiolösningar som fungerar mycket bra. Vi kommer att kolla med PTS om en sådan radiolösning kan godkännas som alternativ samt med Jordbruksverket om den är bidragsberättigad. Vi kommer att begära in anbud på en radiolösning som erbjuder minst 100 Mbit/s till alla kunder (dvs samma hastighet som hade varit möjlig med fiber). När vi fått in uppgifter från PTS samt priser från leverantörer kommer vi gå ut med vidare information huruvida detta alternativ kommer kunna erbjudas på Holmön eller ej och hur vi kommer gå vidare med detta.  
Vi hoppas på att detta kommer vara genomförbart och så snart vi har något besked att ge kommer ni bli kontaktade via mail.
2019-01-09
Färjan går igen
Fr o m turen kl 8 från Norrfjärden går färjan eneligt tidtabell igen.
2019-01-02
Ändrade färjetider i em Uppdatering!
Eftermiddagen färjeturer tidigareläggs så att turen från Norrfjärden avgår kl 15.00 och turen från Holmön avgår kl 16.00. Anledning är inkommande hårt väder. Dessutom är första morgonturerna kl 6.00 och 7.00 i morgon 2 januari inställda.
2019-01-01

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-01-16
© HUF
Webmaster

Operated by