Händer i veckan
PDF med veckoschema

Vädret Holmön

Senaste Nytt!

Äldre nyheter


Holmöveckan
På måndag börjar Holmöveckan. Läs hela programmet på Holmöveckans webplats.
2019-07-14
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2019-07-11
HUF:s Grillmiddag
I år blir den traditionella grillmiddagen tisdag den 16 juli kl 18.30. Denna gång vid Prästgården. Anmälan görs på lista på affären senast måndag den 15 juli. Pris vuxna 100 kr och barn 50 kr.
2019-07-11
Offert på avloppsanläggning
Vill du ha offert från Umeå Last för en avloppsanläggning. Skicka e-post till Melker på Umeå Last och ange vilken typ av anläggning du vill ha, t ex Minireningsverk, BDT-avlopp eller annan lösning samt namn och fastighet och adressuppgifter. Melker, tel 070-6247201, e-post: melker@umelast.com.
2019-07-11
 
  
Årsmöte
Holmöns Älgjaktlag håller årsmöte den 3 augusti kl 10.00 vid jaktlagets lokaler.
2019-07-11
Färjan inställd p g a hårt väder
Fäjerturerna mellan kl 11:00 och 14:00 är inställda idag på grund av hård vind. Beräknas gå enligt tidtabell i eftermiddag.
2019-07-08
Erbjudande från UmeLast angående avloppsanläggningar
Vi kommer att komma ut till Holmön torsdag 11/7 med färjan som går 11:10. Då tänker vi få besöka så många som hinns med från intresseanmälan fram till kl 14:00. Kl 14:30 samlas vi på Novas Inn för en presentation av vårat företag och våran leverantör Conclean över en kopp kaffe och macka.
2019-07-08
Postrodden 2019
På grund av rådande vindförhållanden beslöts att ändra färdriktning för rodden i år. Istället för att som planerat starta på Björkö på finska sidan och ro till Holmön valde man att starta på Holmön för att ro och segla i motsatt riktning till Björkö i den NV-vinden. Detta var det 38:e året som rodden arrangeras, men det 30:e året som den kunnat genomföras.

När vädret inte medger överfart måste rodden ställas in. Detta har skett vid 8 tillfällen. De förändringar i klimatet som sker har medfört att flera roddar har fått ställas in under senare år. Tidigare gick rodden alltid vartannat år från Holmön och vartannat år från Björkö. Nu har man dock beslutat att man på torsdag em före roddhelgen bestämmer färdriktning utifrån rådande vindprognos i syfte att kunna minska antalet inställda roddar.

I och med bytet av startplats kom endast 15 av de 18 anmälda båtarna till start, varav tre var svenska båtar. De flesta båtlagen kom under fredagskvällen och tältade i Byviken.

Överfarten gav en härlig seglats med start i sidvind tills man rundat Trappudden, som är Holmöns nordspets. Därefter hade båtarna mer eller mindre medvind hela vägen över Östra Kvarken till Björkö. Det blev den snabbast rodden genom tiderna. De första båtarna kom in till Björkö efter drygt 5 tim färd och alla båtar inom 1½ tim.

Postrodden är i första hand ett kulturevenemang och inte en tävling, men ute på sjön så kan tävlingsnerven ändå slå till när båtar ligger jämsides. Först över till Björkö detta år var den finska båten Steinblind. Arrangörerna uppmärksammade också två jubilarer i sammanhanget, vilket Holmöportalen instämmer i. Martin Håkans och Yngve Dahl, båda från Björkö, är de enda som deltagit i samtliga 30 genomförda roddar.
 

Postroddsbåtarna kan inte kryssa då de inte har den normala segelbåtens köl och därför klarar de inte mycket motvind. Rodd går i ca 4 knop och med 6-10 m/s motvind kommer man ingen vart. Däremot går det utmärkt att segla i 6-10 m/s medvind med postroddsbåtarna.

De är traditionella träbåtar s k skötbåtar eller fälbåtar. En skötbåt är en ca 7-8 m båt med två master med sprisegel och ev fock. Den användes förr till strömmings- och sikfiske. Utöver segel, har båtarna vanligtvis två årpar för fyra roddare. Normalt är man sex i besättningen, där fyra ror, en styr (vilar) och en vilar. En fälbåt är större och kan ha tre årpar. Den är ofta gaffelriggad med storsegel och fock. Fälbåtar användes förr som bas/bostad under vårvinterns säljakter och för längre transporter. Normalt har fälbåten en besättning på 8-10 man.

Ett vanligt upplägg är att man ror i pass om 20-30 min och är tre som roterar per årpar. Vid skötbåtens främre årpar roterar man med rodd på styrbods sida, på babods sida och sen vila. Bakre årparet roterar med rodd styrbods sida, babords sida och sen rorkult (styr).

Varje båt måste ha en egen följebåt som följer hela tiden i närheten. Om något händer kan följebåten ta ombord besättningen och ta roddbåten på släp.

Sträckan mellan Holmön och Björkö är ca 36 sjömil (6 landmil) och med 4 knops fart tar det ca 9 tim att korsa Östra Kvarken. Med lite medvind går det fortare och med lite motvind långsammare. Om man inte hunnit fram kl 20.00 är det då tillåtet att koppla en lina till följebåten och bogsera in och sen ror man sista biten in utan att diskvalificeras. Många båtlag är dock envisa och nöter på. Det händer då och då att båtar kommer in efter midnatt efter 15 - 18 tim rodd.
Läs mer om postrodden
2019-06-30
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2019-06-30
Postrodden ändrad
På grund av rådande vindprognos kommer starten av Postrodden att flyttas från Björkö till Holmön. Starten sker i Byviken nu på lördag den 29 juni kl 9.00. Läs mer på Postroddsföreningen webplats.
2019-06-27
Påminnelse om föredrag i Kyrkan
På onsdag berättas om flyktingar från andra världskriget som landsteg på Holmön. [Läs mer].
2019-06-23
Erbjudande angående avloppfrågan
Företaget Umelast erbjuder att lämna offert på arbete med avloppsanläggningar. Är du intresserad kan du e-posta namn, adress och telefonnummer till harald@umelast.com och skriv rubriken: Brunnar Holmön.
2019-06-16
Byte av färja
I morgon den 12 juni komer Capella att köra morgonturerna men sen bytas till Helena Elisabeth för eftermiddagsturerna p g a planerat underhållsarbete.
2019-06-11
Info om avloppsinventeringen
Under sommaren 2019 kommer Umeå Kommuns miljö- och hälsoskydd att genomföra tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på Holmön. Det har hållits två informationsmöten där värdefulla synpunkter lyfts till miljö- och hälsoskydd. De har tagit till sig av dessa synpunkter och har därför reviderat tidsplanen för inventeringen enl:

1. De som besvarat enkäten och som inte har vattentoalett kopplat till utgående avloppsvatten kommer inte att besökas/inspekteras.

2. För de som har bristfälliga avloppsanläggningar har datumet för att inkomma med en ansökan skjutits till den 17 juni 2019.

3. För att ge tid för att diskutera gemensamhetslösningar och genomföra markundersökningar behöver ansökan vara komplett/innehålla ett slutligt förslag senast den 31 maj 2020.

[Läs mer]  
2019-05-31
Novas Inn öppnar för säsongen
Nya tider fr o m idag
Sön - tors: 11:00 - 20:00
Fre - lör: 11:00 - 02:00
2019-05-30
Påminnelse
Postroddsföreningen påminner om årsmöte på fredag. Läs mer Postroddsföreningens webplats.
2019-05-30
Info från Brandövningen
Vid brandövningen informerade övningsledaren om den nya planen för instaser på Holmön i händelse av brand. Det är Sävar Brandkår som har uppdraget som förstahands insats för att stötta Brand- och räddningsvärnet på Holmön. Sävar brandkår har nu övat att lasta på Capella med en stor och en mindre brandbil. De kan således komma till Holmön med två bilar på under en tim om det finns personal till färjan tillgänglig på plats vid larm. Färjepersonal en har inte jour. Det kan innebära att utanför arbetstid kan det ta längre tid att komma till ön. I dessa lägen kommer Umeå Brandkår att ta över och omgående skicka insatsledare och några brandmen med helikopter för att leda och stödja Brand- och räddningsvärnet på Holmön. Idag finns ca 50 deltagare anmälda till värnet. Deltagande är frivilligt och det är ingen jourtjänst. Värnet övar 1 dag inför sommmarsäsongen. Lön utgår vid instaser och övning. Vill du vara med i värnet anmäl dig till Olle Nygren (olle@amina.se or 070-6636706), som också kan informera mer om värnet.
2019-05-26
Påminnelse
Hamnföreningen påminner om städdagen på söndag.
2019-05-24
Info från Postroddsföreningen
Ny lokal till årsmötet. Läs mer på Postroddsföreningens webplats.
2019-05-23
Färjan går igen
Färjan går enlkigt tidtabell fr o m i eftermiddag.
2019-05-23
Info från KOM-gruppen
Helenas återkomst försenad. Läs mer på Komgruppens websida.
2019-05-23
Intällt
Morgonens turer med färjan är också inställda p g a hårt väder.
2019-05-23
Intällda turer
Eftermiddagens turer med färjan är inställda p g a hårt väder.
2019-05-22
Nytt veckoschema
Nu finns veckoschemat för v 21 i länken här ovan
2019-05-19
Info från Postroddsföreningen
Kallelse till årsmöte. Läs mer på Postroddsföreningens webplats.
2019-05-18
Vattenledningen åtgärdad
Den slinga av Vakins vattenledning som flytit upp till ytan har under gårdagskvällen kapats loss och bogserats till land. Det är inte omöjligt att mer av ledningen flyter upp senare. Du som kör mellan Byviken och Norrfjärden, fortsatt uppmärksamhet kan vara på sin plats.
2019-05-16
Info från hamnföreningen
Städdag [Läs mer]
2019-05-16
Varning!
En slinga av Vakins vattenledning under Kvarken (som inte används idag) har flytit upp till ytan. Det är en ca 50 m lång slinga som ligger i N-S riktning ca 300 m utanför Lillhälla i bäring rakt mot Lillhällpricken och Norrfjärden. Positionen är N 63° 48,884'; O 20° 51,627'. Det är inte omöjligt att mer av ledningen flyter upp. Det blir ett brutalt stopp om man kör på med en mindre båt. Händelsen är meddelad till färjan och Sjöfartsverket (UFS), som kontaktar Kommunen och Vakin.
2019-05-15
 
ÅVG öppnar för säsongen
På torsdag öppnar ÅVG. Läs och ladda ner PDF med sommarens öppettider.
2019-05-13
Ny informationskanal
Inför varje vecka i sommar kommer HUF att sammanställa ett veckoschema. Schemat anslås på affären och andra anslagstavlor. Här ovanför finns en ny länk till schemat som kan laddas med som PDF.
2019-05-13
Info från Sommarteatern
Läs mer på teaterns webplats
2019-05-13
Påminnelser
Påminner om att det går att förtidsrösta i EU-valet nu på söndag [Läs mer]
Påminner om utbildning den 1 juni för hjärtstartare/HLR [Läs mer]
2019-05-13
Helena till varv
På lördag den 4 maj avgår Helena till varv för årsservice och byte till nya stolar. Preliminärt väntas Helena tillbaka till den 26 maj.
2019-05-02

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-07-21
© HUF
Webmaster

Operated by