Vädret Holmön

Senaste Nytt!

Äldre nyheter


Påminnelse
HAEF påminner om arbetsdagen vid affären på lördag [Läs mer].
2019-10-09
Extratur med färjan
På fredag den 11/10 kommer färjan att gå en extratur kl 14 från Norrfjärden och kl 15 från Holmön.
2019-10-09
Info från HUF angående prästgården (uppdaterad)
Prästgården ägs av Sävar-Holmöns församling, men drivs sedan 1 september 2019 av byaföreningen Holmöns Utvecklingsforum (HUF), vilka har som målsättning att under år 2020 köpa fastigheten. [Läs mer]
2019-10-09
Färjan igång igen
Färjetrafiken återupptogs efter ovädret nu på morgonen och går enligt tidtabell.
2019-10-03
Fler inställlda turer
Även dagens em turer är inställda
2019-10-02
Färjan inställd
Färjeturerna från och med kl 16 idag till och med kl 13 i morgon onsdag är inställda på grund av hårt väder.
2019-10-01
Möte om Holmötrafiken
Den nya färjesamordnaren, Camilla Kindström, har kallat alla berörda parter (bl a Trafikverket Region Norr, Färjerederiet, Kommunen, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, KOM-gruppen m fl) till ett avstämningsmöte angående Holmöntrafiken för att komma framåt i frågan. Mötet hålls den 22 oktober.
2019-10-01
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2019-09-25
Kallelse till årsmöte (Uppdatering!)
HUF kallar till årsmöte den 29 september kl 14:00 på Prästgården.
Förutom sedvanliga årsmötespunkter finns också ett förslag till stadgeändring av HUF:s stadgar.
Orsaken till att stadgarna bör ändras är att HUF behöver bli en bygdegårdsförening för att vara berättigad till driftsstöd från kommunen (upp mot 40% av driftskostnaderna) samt även att kunna söka bidrag via Boverket för driften av Prästgården. Det skulle ge en betydligt stabilare ekonomi för hela Prästgårdsprojektet. Alternativet är att bilda en helt ny förening som ansvarar för Prästgården - men det är styrelsens åsikt att vi inte behöver ytterligare en förening utan att det är mer effektivt att låta uppdraget ingå i en förening som redan finns. 
I förslaget till nya stadgar minskas även antalet ledamöter i styrelsen, men istället bildas ett styrelseråd med en representant från varje betalande förening som ingår i HUF. 

Läs kallelse med dagordning (PDF öppnas i nytt fönster)
Läs förslag till nya stadgar (PDF öppnas i nytt fönster)
Läs nuvarande stadgar (PDF öppnas i nytt förnser
2019-09-19
Info från KOM-gruppen
Capella till varv. Läs mer på KOM-gruppens websida.
2019-09-06
Info från Holmö Sommarteater
Läs mer på deras webplats
2019-08-28
Info från KOM-gruppen
Nya förutsättningar inför hösten. Läs mer på KOM-gruppens websida.
2019-08-26
Info från Prästgårdsgruppen
Nu är det snart dags för årets första byalunch på Prästgården! Lördagen den 7 september klockan 12.00 träffas vi och äter soppa och umgås, medan vi passar på att informera om och diskutera kring framtiden för Prästgården.
Från och med den 1 september tar Holmöns UtvecklingsForum (HUF) över driften av Prästgården, till att börja genom ett ettårigt arrendekontrakt, men målsättningen är att kunna köpa fastigheten under 2020. För att lättare nå ut med information om hur det går med processen kommer därför byaluncher att hållas på Prästgården den första lördagen varje månad.
Anmälningslista finns på affären. Pris är valfritt, allt överskott går direkt till Prästgårdsfonden.
Vi ses på Prästgården!
Elenor, Joar, Jorik och Maja
Prästgårdsgruppen
2019-08-26
Info från KOM-gruppen
Info inför hösten. Läs mer på KOM-gruppens websida.
2019-08-13
Veckoschemat har upphört för säsongen
Fr o m veckan efter Visfestivalen upphörde veckoschemat.
2019-08-13

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-10-09
© HUF
Webmaster

Operated by