Länkar

Nya Holmöportalen startar nu 2020

2020-01-06

Gamla Holmöportalen, som vi under 20 års tid lärt oss använda och känna i dess nuvarande form, skapades under hösten 1999 och öppnade 2000. Den har successivt byggts på med fler sidor och det finns väldigt mycket historiskt material på portalen.

Plattformen är idag omodern och skapades i första hand för textbaserad information och för att fungera med den tidens telefonmodem (256 KB). Idag är internet mer än 10 ggr snabbare med vanlig mobiltelefon. HUF har därför beslutat att modernisera Holmöportalen och samtidigt dela upp den i två delar.

En del, som i första hand vänder sig till besökare och turister, öppnades i somras och kommer att innehålla information om event och andra aktiviteter på Holmön, sevärdheter, boende mm. Den webplatsen heter visitholmon.com. Lägg gärna ett bokmärke i din webläsare eller mobiltelefon.

Den andra delen, som vi kallar Nya Holmöportalen, vänder sig i första hand till de som bor på Holmön eller har andra starka intressen. Här kommer löpande nyhetsnotiser om Holmön, info om lokal service och kommunikationer, väder, israpport mm. Vidare kommer här att finnas info om HUF och projektet Holmömodellen. Även andra föreningar kommer att erbjudas möjlighet att skapa och sköta egna websidor på Nya Holmöportalen. Du hittar Nya Holmöportalen på holmon.se. Lägg ett bokmärke för Nya Holmöportalen i din webläsare eller mobiltelefon.

Holmöportalen (1999-2019) kommer inte att uppdateras mer men kommer att finnas kvar som sökbart historiskt material. Inledningsvis på www.holmon.se/holmon-com/. Målsättningen är dock att kunna flytta in allt material under Nya Holmöportalen.